Outsourcing – ja eller nej?

Outsourcing av logistik-funktioner har varit ett hett ämne sedan millennie-skiftet. Vartåt pekar trenden idag?

Jag är dagligen ute och träffar företag som väljer att ta hem logistikplanering och upphandling av logistikleverantörer för att effektivisera sin verksamhet men jag möter också bolag som väljer att outsourca för att – varför då? Jo, effektivisera verksamheten. Säger Lena Ridstrom på Primelog.

Idag är det få företag som har egna lastbilar för att i egen regi transportera sina varor. I det fall detfu9mlqwvjqo2jx4fievxförekommer är det av strategisk vikt att snabbt nå ut till sina kunder och ofta handlar det om kortare avstånd och så kallade slingbilar, de längre transporterna köper man gärna av externa leverantörer. Det är detta led som kallas för 2PL och här är det okontroversiellt att outsourca, få ser som sagt någon fördel med att äga fordonen själva.

Går vi vidare till nästa led 3PL, dvs de företag som även erbjuder lagertjänster tillsammans med själva transporttjänsten, så förekommer det i högre utsträckning att företagen äger lager och utför lagertjänster i egen regi även om en stor andel faktiskt också outsourcar till 3PL och att det på det hela taget fungerar alldeles utmärkt. Här är det inte så stora rörelser att gå från en outsourcing- till en insourcing-strategi. Ofta har man en kombination där vissa lager är outsourcade och andra körs i egen regi.

När vi kommer till 4PL, där man faktiskt outsourcar en större del av det strategiska innehållet inom logistiken som upphandling och utvärdering av transportörer, transportplanering och optimering, kostnadsuppföljning och analys, så blir analysen en annan. Här verkar det fortfarande inte vara någon självklarhet att outsourca och många som har gjort det väljer att ta hem den verksamheten igen. Varför då? Jo, man upplever att man också outsourcar kontrollen över en av sina konkurrensfördelar, dvs möjligheten att förbättra och öka kundservicen. Orsaken till att man väljer att ta hem logistikfunktionen igen brukar handla om att det inte finns incitament till förbättringar och att kostnadsnivån är konstant samt brist på kontroll och dålig service samt inget ägarskap över informationen utan den är helt beroende av externa parter.

På det hela taget verkar det fungera bra med outsourcing till 2PL och 3PL, där det operativa innehållet är dominerande, ju mer strategiskt innehåll desto svårare att outsourca och upprätthålla en hög förbättringsnivå och kontroll över den outsourcade verksamheten. Det som dock är av vikt oavsett på vilken nivå man outsourcar är att behålla ägarskapet över informationen. Så länge du har kontroll på verksamheten och äger informationen kan du göra uppföljning och analys och på så sätt ha ett bra underlag för att besluta om förbättringar. Då har du fortfarande kontroll över flödet även om det utförs av annan part.

Post Comment