OutSystems fortsätter att växa i Sverige

Nya kunder, nya partnerskap – och nya medarbetare. OutSystems tillväxt i Sverige fortsätter på flera fronter.

OutSystems fortsätter att växa i Sverige 1
Michael Söderholm, nyckelkunder och -partners ansvarig

Den ledande leverantören av så kallade low-code-plattformar har rekryterat Michael Söderholm som Account Director.

Michael Söderholm har en lång karriär av ledande positioner inom IT-branschen i Sverige och Finland, med erfarenhet från världsledande leverantörer som Dell, IBM och SAP. Han kommer närmast från molnapplikationsleverantören Workday.

”Jag har haft privilegiet av att befinna mig precis där det händer i IT-branschen de senaste femton åren. Jag är oerhört tacksam för resan så här långt. På Dell var det servervirtualisering, som gjorde det möjligt – ur ett infrastrukturperspektiv – att köra applikationer som kräver hög tillgänglighet på vanliga, standardiserade x86-maskiner. På IBM fick jag vara med i den stora våg av outsourcing av tjänster som följde på standardiseringen av IT-infrastruktur. Under tiden på SAP arbetade jag med själva kärnan av affärssystem, med fokus på hur företag kan använda data – och hur de bäst kan inhämta värdefulla insikter i sin data. På Workday handlade det om att koppla samman ERP med leverans via molnet”, säger Michael Söderholm.

”Det var detta som lockade mig mest med OutSystems. Jag tror stenhårt på low-code. I kombination med den växande mognadsgraden och den allt större acceptansen för molntjänster så finns det en oerhörd potential att från grunden omdefiniera nästa steg i digitaliseringen. Idag har de flesta organisationer tillgång till de verktyg som behövs för att göra det, för att ta nästa stora digitaliseringskliv; infrastruktur och API:er som öppnar upp för mer utveckling internt, för att ta fram moderna, innovativa och skräddarsydda applikationer som ger verkliga konkurrensfördelar. Det är här OutSystems kommer in i bilden, det är här vi kan göra skillnad och jag är oerhört glad över att få vara med i centrum av det här skiftet i branschen”, säger Michael Söderholm.

Michael Söderholm kommer att vara baserad i Stockholm och därifrån hålla nära kontakt med OutSystems nyckelkunder och -partners, samtidigt som han har i uppgift att driva försäljning. Under 2019 tecknade OutSystems flera nya partneravtal med bland andra Solita, Centigo och Relight, och idag jobbar fler än 80 företag med att ta nästa steg på sin digitaliseringsresa på OutSystems plattform. För Michael Söderholm råder det ingen tvekan – det finns gott om utrymme för fortsatt tillväxt:

”En av de stora styrkorna med OutSystems är att vi har ett kärnbudskap som är lätt att ta till sig och lätt att relatera till, oavsett om du är kund eller partner. Det utgår från flera av de stora utmaningar som företag står inför i sitt digitaliseringsarbete; från det skriande behovet av kompetenta utvecklare, till önskan att organisationen själv ska kunna behålla kontrollen över utvecklingsprocessen och samtidigt ha möjlighet att få ut så mycket som möjligt av den senaste tekniken för att uppnå konkurrensfördelar. Den vinnande strategin här handlar mindre om att återuppfinna hjulet och mer om att anpassa och ta till sig den kraft som finns i standardiserade funktioner och verktyg”, säger Michael Söderholm.