OutSystems lanserar nytt Technology Alliances Program

OutSystems lanserar nytt Technology Alliances Program och meddelar fortsatt stor tillväxt för Low Code system inom sina partnerprogram.

OutSystems lanserar nytt Technology Alliances Program 1
Bob Wilson, VP Global Channels and Alliances, OutSystems

OutSystems, leverantör av den ledande utvecklarplattformen för Low Code, meddelar att de har lanserat ett nytt Technology Alliances Program. Dessutom ser de en fortsatt stark och snabb tillväxt inom sina partnerprogram.

Det nya Technology Alliances-programmet kommer att hjälpa OutSystems kunder att accelerera sina digitala transformation och förbättra sina applikationer genom att integreringar den bästa tekniken via en säker och stabil tredjepartslösning

Det formella Technology Alliances-programmet är en vidareuveckling av OutSystems Forge, en marknadsplats som ger öppen tillgång till över 1 500 förbyggda programfunktionsdelar. Det nya Technology Alliances Programmet ger de till programmet anslutna företagen tillgång till OutSystems tekniska resurser, gemensamma marknadsföringsmöjligheter och marknadsföringsmaterial samt säkerhetslösningar för att utveckla gemensam kundadoption och framgång.

“Vi vill verkligen skapa värde och driva tillväxt för våra kunder”, säger Bob Wilson, VP Global Channels and Alliances, OutSystems. “Genom att arbeta med viktiga teknikpartners kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att snabbt utveckla webb- och mobilapplikationer som löser affärsutmaningar på nya och innovativa sätt. Genom att göra detta så tror vi att våra kunder kan bättre möta sina kunders behov. ”

Under det gångna året har OutSystems kanalprogram fortsatt att växa. Idag finns 245 företag i programmet.

Mer information om OutSystems partners finns tillgänglig på den nya partnerhemsidan.