OutSystems skapar e-förvaltning med low-code åt Färöarna

Low-code-plattformen OutSystems blev valet när Färöarna nu bygger en portal med e-tjänster för sina 50 000 medborgare.

OutSystems skapar e-förvaltning med low-code åt Färöarna 1I utvärderingsprocessen har myndigheterna studerat erfarenheter från e-förvaltning i Danmark, Estland och Island.

”Talgildu Føroyar”, Digitala Färöarna, är projektet som ska ge alla medborgare på Färöarna tillgång till digitala myndighetstjänster. Målet är en digital infrastruktur som ökar servicenivån samt tillhandahåller viktig information och effektiv självbetjäning. Talgildu Føroyar har tittat på erfarenheterna från liknande projekt i andra nordiska länder och efterfrågade en utvecklingsplattform som kunde låta lokala it-företag utveckla e-tjänster parallellt under projektets gång. Valet föll på OutSystems, en plattform som bygger på low-code vilket gör det lätt för externa utvecklare att delta och som har en arkitektur särskilt utformad för produktiv tjänsteutveckling. Avtalet slöts den 13 april och den nya medborgarportalen med e-tjänster ska lanseras redan inom ett år.

– Vårt mål är att modernisera vår välfärd och medborgarservice, samtidigt som vi ökar vår konkurrenskraft, produktionskapacitet och tillväxt. Vi vill skapa ett bättre, snabbare och förbättrat samhälle för våra medborgare. Att bygga en digital infrastruktur för Färöarna är avgörande för att bibehålla ett modernt samhälle på Färöarna, säger Nicolai Mohr Balle, programdirektör vid Talgildu Føroyar.

Talgildu Føroyar fokuserar på fyra områden:

  • Nationell e-legitimation (e-ID)
  • Medborgarportal för de flesta av myndigheternas e-tjänster
  • Grunddata
  • X-road, det estniska systemet för säker dataöverföring

–  Även om Färöarna är ett litet land så är deras processer och utmaningar lika komplexa som större länder, vilket även gäller detta digitaliseringsinitiativ. Low-code, att olika byggstenar i programmeringen redan är färdiga, gör att flera utvecklare kan delta i arbetet med att skapa ett system som är mycket stabilt, och dessutom på förhållandevis kort tid. säger Ruud Hochstenbach, nordisk affärsutvecklingschef på OutSystems.

OutSystems tillämpning av low-code innebär att man skapar byggblock som kundens utvecklare sedan enkelt kan tillämpa. Det kan förkorta tiden för utveckling med uppåt 80 procent, ett projekt på ett par månader kan visa resultat redan efter några veckor. Blocken byggs av de närmare 100 personer som jobbar på företagets R&D-avdelningen i staden Oeiras, Portugal. Idag finns moduler för allt från streckkodsavläsning till betalningslösningar och kundregister. OutSystems startade ursprungligen i Portugal, men huvudkontoret ligger numera i Atlanta, USA, efter att mycket av affärssatsningarna skett på den amerikanska marknaden. Sedan finns ett uttalat fokus på att utveckla partnerskap i Norden i allmänhet och i Sverige i synnerhet, och OutSystems har redan idag kunder i Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Finland, samt nordiska och svenska samarbetspartners.