Palo Alto Networks tar nästa steg i skyddet mot skadlig kod med ny version av Traps

Palo Alto Networks, nästa generations säkerhetsföretag, presenterar nu en förbättrad version av Traps, företagets lösning för klientsäkerhet.

Den nya versionen stärker skyddet mot malware och exploits. Dessutom stöds nu operativsystemen macOS och Android.Palo Alto Networks tar nästa steg i skyddet mot skadlig kod med ny version av Traps 1

Traps använder många olika metoder för att preventivt blockera kända och okända malware och exploits innan de kan smitta klienter, såsom enskilda datorer och mobiler.

Företag investerar idag allt mer i klientsäkerhet, men trots detta fortsätter angreppen mot dem. Tidigare har bland annat antivirusprodukter försökt täppa till luckorna i säkerheten, och det samma gäller olika specialprodukter avsedda för just klienter. Dessa lösningar har dock inte nått hela vägen och har inte lyckats stoppa angreppen från exploits och sedan tidigare okända malware.

För att lösa de här problemen har Palo Alto Networks nu introducerat Traps version 4.0. I denna version tillkommer alltså stöd för macOS och Android såväl som flera nya moduler som ska upptäcka och stoppa ransomware och andra avancerade hot.

När Traps används i kombination med andra delar av Palo Alto Networks säkerhetsplattform kan kunder samordna klientsäkerhet med sin nätverkssäkerhet. Man då tillgång till information om olika hot genom manageringsverktyget Panorama™. På så sätt blir det möjligt att minska risken för intrång via klienter, brandväggar, molnet och SaaS-applikationer.  

  • ”Signaturbaserad klientsäkerhet klarar helt enkelt inte av att ge ett fungerande skydd mot den senaste vågen av attacker mot klienter. Problemen är akuta i fråga om det som kallas “Patient Zero Effect,” vilket gör att en ny approach är helt nödvändig. Palo Alto Networks Traps kan implementeras som en fristående lösning eller som en del av ett integrerat ekosystem av säkerhetslösningar. I det senare fallet går det också att få synergier med företagets nästa generations säkerhetsplattform. Palo Alto Networks Traps är ett intressant alternativ för organisationer som letar efter en modern lösning för klientsäkerhet.”

–          Frank Dickson, forskningschef, Worldwide Security Products, IDC 

  • “Traps har en unik konstruktion som innebär att den förebygger attacker genom att blockera de tekniker som attackerna använder, oavsett om de specifika attackerna är okända sedan tidigare. Det som är nytt med senaste versionen är att lösningen även omfattar macOS och Android, och samtidigt skyddar den mot ännu fler attacktekniker. Dessutom använder lösningen styrkan i hela vår plattform för att skydda mot avancerade och aldrig tidigare identifierade hot, så att de inte kan infektera företaget någonstans. På så sätt gör vi hoten verkningslösa.”

–          Lee Klarich, executive vice president, Product Management, Palo Alto Networks

Förbättringar i senaste versionen av Traps:

  • Stöd för macOS och Android (beta): Traps stödjer nu macOS-systemet, vilket gör det möjligt att ersätta tidigare generationers antiviruslösningar. Ett skydd för Androidenheter är också tillgängligt.
  • Skydd från infekterade makron: Traps förebygger makrobaserade attacker, en metod som ofta används av ransomware och andra avancerade hot. Det går att blockera kända och okända makron som inbäddats i Microsoft® Officedokument.
  • Förebygg skriptbaserade attacker: Traps förebygger hot som utnyttjar sårbara processer i webbläsare och Officeapplikationer, så att de inte startar upp utsatta verktyg som PowerShell och script engines. 
  • Skydd mot riktade exploit kit: Traps sätter stopp för attacker som försöker identifiera och slå till mot sårbara endpoints. Det är med Traps möjligt att blockera de verktyg som brottslingar använder för detta ändamål.

Skydd mot kernel privilege escalation: Traps blockerar avancerade attacker som riktas mot operativsystemet.