Pandemin – en katalysator för jämställdhet

[KVINNOR PÅ KANALEN] Pandemin har av vissa analytiker kallats för en ”kvinnokris” eller en ”kvinnorecession”, men 2020 års upplaga av KPMG:s Global Female Leaders Outlook visar istället att krisen kan skapa nya möjligheter för kvinnor i karriären.

Pandemin – en katalysator för jämställdhet
Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets på KPMG

 Rapporten visar att den förbättrade digitala kommunikationen, framsteg inom teknik och nya förväntningar på marknaden gör att covid-19 kan vara en katalysator för jämställdhet. Om inte på kort sikt så åtminstone på medellång till lång sikt, säger Tina Zetterlund, Head of Clients & Markets på KPMG.

Nu släpper KPMG sin årliga rapport, Global Female Leaders Outlook, denna gång med fokus på effekter av pandemin.

Förutom att sätta samhällen och ekonomier på prov har nuvarande kris, jämfört med tidigare kriser, potential att skapa mer ihållande förändringar.

En majoritet av de tillfrågade, 80 procent, har sett den digitala utvecklingen accelerera under pandemin. Allra snabbast har det gått med omställningen till ett digitalt arbetssätt. 30 procent svarar att de nu är flera år före den förväntade utvecklingen. Genom att företag legat i framkant och ställt om digitalt har det blivit lättare att kombinera familjeliv och karriär.

– När pandemin var ett faktum ställde många företag om för att underlätta hemarbete och möta de nya förutsättningarna. Omställningen har gått snabbt och för KPMG har det inneburit ett stort språng i vår digitala kompetens och service. Vi har blivit ännu mer flexibla i mötet med våra kunder och utmanats i att leda våra anställda på distans. Med nya digitala kommunikations- och samarbetsverktyg möjliggörs arbete var som helst, säger Tina Zetterlund.