Partners ser en kraftig tillväxt under 2018

En ny undersökning från Citrix visar att nästan tre fjärdelar av nordeuropeiska kanalpartners prognostiserar tvåsiffrig omsättningstillväxt år 2018.

Partners ser en kraftig tillväxt under 2018 1De största drivkrafterna för tillväxt är molntjänster och säkerhet.

Citrix-undersökningen, som genomförts av Canalys, visar att kanalpartners i Nordeuropa är optimistiska att 2018 blir ett starkt försäljningsår. 72 % av de svarande prognotiserar en tvåsiffrig omsättningsstillväxt. I Sverige, Storbritannien, Irland, Danmark, Finland och Norge visar resultaten också starka vinstutsikter för partners, med 59 procent av svaranden som också bedömer tvåsiffrig vinsttillväxt.

Säkerhet (91 procent), molnapplikationer (89 procent) och molninfrastrukturer (86 procent) angavs som de främsta drivkrafterna för tillväxt år 2018. Mer än var tredje (35 procent) har till och med rekryterat nya säljare för att stödja försäljningen av exempelvis molntjänster.

Drygt tre av fyra (76 procent) uppger funktionstjänster som affärskritiska för deras omsättningstillväxt i år. Lika många, av de som skiftar till publika molnmodeller, har valt Microsoft Azure som primär molnleverantör. Över en fjärdedel (27 procent) ser på leveransen av molntjänster från tredjepartsplatser som en nyckel till tillväxt.

– I dag måste företagen vara beredda på att göra stora organisationsförändringar för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Alltifrån nya företag, med den senaste tekniken inom molninfrastutkur, till regleringen kring GDPR, gör att många organisationer behöver se över och utvärdera sin IT-infrastruktur och sina affärsmodeller, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Även GDPR har en direkt inverkan på partners där hälften (49 procent) säger att GDPR har betydande inverkan på deras verksamhet. Endast fyra procent uppger att den kommande dataskyddsreformen inte kommer att påverka deras verksamt och 22 procent försöker fortfarande utröna vad som behöver göras innan GDPR träder i kraft.

– Många av dessa branschförändringar ökar kraven på kanalen, där slutanvändare förlitar sig på den kunskap och expertis partners besitter, i synnerhet när nya molntjänster ska etableras i organisationen, säger Mats Ericson.