Partnerskap blir strategiska och kräver förändring

Ett partnerskap handlar om att både ge och ta, säger Einar Halvorsen som är nordisk partneransvarig på SAS Institute. IT-Kanalen mötte honom på SAS Global Forum i Dallas.

Partnerskap blir strategiska och kräver förändring 1Business Partners är nu en tydlig del i SAS tillväxtstrategi, säger han. Eco-systemet blir allt viktigare. Partners ger liv till vår mjukvara, bygger innovativa, nya applikationer för att lösa affärsproblem, guidar våra kunder genom implementationen och hjälper till att realisera affärsvärdet. Vi driver en förändring genom att rekrytera nya partners, säkerställa kompetensöverföring och integrera partnerskapets mervärde i alla initiativ. SAS har under 40 år lyckats bra med att gå direkt till marknaden. Det har tidigare funnits vissa partnerskap,  men det har till stor del kommit an på lokala initiativ. Einar kallar detta för opportunistiskt partnerskap.  Nu strävar vi efter att göra återkommande aktiviteter så invitesteringar kan göras på kompetensbyggandet.

Det nya blir att partnerskapets mervärde  blir en del av SAS portfölj. Partnerskap blir nu något strategiskt som är med och skapar framtiden, säger han.

Einar har varit tre år på SAS och kom dit just för att vara med att bygga upp och göra den förändringen i Norden. Einar är norrman och jobbar i Stockholm med ett nordiskt uppdrag.

Skapar kultur för förändring

Partnerskap blir strategiska och kräver förändring 2
Einar Halvorsen, nordisk partneransvarig på SAS Institute

När Einar började hade han varit 25 år i IT-branschen inom mjukvara och ägnat 15 av dessa åt att jobba med att leda en affärspartnerorganisation. Han hade andra värdefulla kunskaper i bagaget också.

Innan han kom till IT-världen jobbade han inom rese- och hotellnäringen i 5 olika länder, och var IT-användare . Där var han van vid att integrara och skapa kultur för förändring och lösa problem tillsammans med andra. Det är en liknande samarbetskultur SAS vill upprätta nu. SAS och våra Partners måste våga sig in i ett förändringsarbete och vara tydligare på vilken komponent i helheten man själv vill bidra med.

Väx och bli starkare genom partnerskap

-Man får styrka bara av att våga eftersom det handlar om en kulturell förändring, säger Einar. Det blir möjligt att uppleva nya saker. Service och upplevelser och just det här att våga är viktigt eftersom det är fråga om just en kulturell förändring. Ingen klarar idag att på egen hand göra allt som krävs för att lösa ett affärsproblem. Partnerskapen behövs, säger Einar.

Man måste veta exakt vad man själv har för expertis och styrka. Då blir det naturligt att inte göra allt själv. Tillsammans skapas mervärde för slutkunden, partners och oss själva.

Det viktiga är att komma fram till hur alla lämpligast samverkar och att funktioner och tillämpningar kan skapa affärsvärden.

Lösningar

SAS har en öppen arkitektur och plattform där partners mervärde kan skapa nya möjligheter och marknader.

SAS teknologi kan läggas till ett företags befintliga datastömmar och berika redan tilgängliga  tjänster, och vara tillgängliga genom API:er eller paketeras med Partners eget IP.  Här kan ett mervärde till Partners nya och befintliga kunder snabbt skapas.

Expertpartners inom en industri kan samarbeta med andra  partnerprofiler. Det handlar också till exempel om samverkan med Cloud Providers. Dessutom ska någon integrera programvara, någon ska skapa affärsnytta och göra Change Management och kanske lägga på en ytterligare plattform. Någon ska sälja och någon ska underhålla. Det är många olika komponenter.

Mervärdet man söker

-Dataanalys är det typiska mervärde som alla letar efter nu, säger Einar. Där står vi för mjukvara, kunskapsöverföring, och att säkerställa kompetens. Vi ska engagera Partners i våra initiativ eller tvärsom.

Den stora utmaningen är att idag ska man alltid ha tillgång till någons tid, och göra mer. SAS Institutes Partnerorganisation har lyckats med det nya lärandet genom icke traditionella sätt att engagera Partners och på så vis lyckats skapa nyfikenhet och lyfta fram den senaste teknologi som Partnern eller deras kunder har känt till.

Bra sätt att lära sig på

Partnerskap blir strategiska och kräver förändring 3Till lösningarna för det nya lärande har SAS Institute i Norden anordnat Hackathons för Partners för andra året i rad. Dessa genomfördes i samarbete med Microsoft Azure, Intel och Esri. 11 nordiska team från SAS samarbetspartners deltog under en månad.

Till de tävlande erbjöds ett brett urval av SAS verktyg för avancerad analys och AI med en klassisk tillgänglighet på en molnplattform. SAS såg till att det fanns teknisk support , coaching till teamen och en tydlig målsättning. Flera av SAS kunder bidrog med problemställningar som de behövde en lösning till – så kallade use cases. Vi fick flera bra use case att jobba med från flera branscher som bank, försäkring, telekom samt flyg- och transport.

Realistisk use-case-miljö

Deltagarnas bidrag har fått stort intresse i social medier där lösningarna har nått en bred publik genom storytelling.

Ett av use-casen som användes kom från en bank där deras ROI i befintlig lösning inte gick ihop.  Stort manuellt arbete behövdes fortfarande,  efter en robots insatser att läsa förmulär.

Ett Hackatonteam fokuserade på att använda SAS teknologi för att tvätta data innan den gick till roboten. Nu ligger deras resultat från detta hackathon som ett konkret och beprövat förslag till banken att använda i framtiden för att helt ersätta den tidigare manuella insatsen.

Alla hackathonbidrag är vinnare då alla har lärt sig något och tagit ny innovativ teknologi upp till bevis  – om så bara för en prototyp.

I två fall har kunderna tagit hackathonbidragen i produktion.

Partnerskap blir strategiska och kräver förändring 4Flera av deltagarna har dessutom berättat hur engagerade de var i SAS hackathon – att få arbeta kreativt och under tidspress. De var också nytt att att jobba tillsammans med olika specialister (datascientist, analytiker, projektledare och  programerare) i deras egna organisationer.

Vårt hackathon är mycket mer än en tävling, då vi faktiskt driver en kulturförändring där vi tillsammans bevisar vad man kan göra med avancerad analys och olösta affärsproblem. Men eftersom det var en tävling måste ju någon vinna. En expertjury och SAS-användare har röstat fram vinnaren som faktisk blev två företag – Evry och Knowit.

Vinnarnas pris var att åka till SAS Global Forum i Dallas.

-Det är förstås roligt för dessa unga personer som vann, som vanligtvis inte reser på stora, globala evenemang att kunna få vara med här och dessutom presentera sina metoder och vinnande bidrag, säger Einar.

Lång erfarenhet

SAS har 40 års erfarenhet från avancerad analys. Nu pratar alla om AI. Erfarenhet är värdefullt, det visar sig inte minst när open source-kod och många nya modeller ska produktionsättas.  Då kommer SAS- plattformens skalbarhet och flexibilitet till sin fördel, avslutar Einar.

Två nordiska deltagare från EVRY

Partnerskap blir strategiska och kräver förändring 5
Nadia Chaudry, Business Consulting på SAS-partnern EVRY i Oslo och Niklas Andersson sitter på EVRY-kontoret i Solna

Nadia Chaudry jobbar med Business Consulting på SAS-partnern EVRY i Oslo. Nadia började på EVRY i augusti och är specialist på konsultledning inom IT/Junior Consultant. Hon ser till att lyssna på så många föredrag som möjligt på forumet och tycker att det är väldigt intressant. Vid ett möte på eventet träffade IT-Kanalen henne och kollegan Niklas Andersson som sitter på EVRY-kontoret i Solna. Niklas har jobbat på EVRY i fem år och är SAS-konsult, BI-konsult och Data Scientist. Han började som trainee på EVRY och har fortsatt att jobba kvar och jobbar idag med kunder inom många olika områden, som exempelvis bank och finans.

Stort event med många föredrag

Det här eventet är större än de SAS-forum Niklas har varit med på i Sverige tidigare. Det mest intressanta av föredragen har varit den tekniska keynoten där det visades upp exempel på kod.

Informativt om AI 

Nadia gillade särskilt ett föredrag om hur man tar fram en AI-strategi som var lätt att ta till sig. Niklas berättar att hans avdelning i Solna, som befinner sig nära geografiskt till SAS Institutes kontor, har ett mycket nära samarbete med dem.

EVRY har kunder inom många områden, allt från hälsa och sjukvård till bank och finans. EVRY Financial Services vann exempelvis nyligen ett uppdrag åt en stor bankkund i Finland.

Berättar om sitt hackathon

Men, säger Nadia och Niklas, de pratar just nu väldigt gärna om Hackathon. Niklas och Nadia deltog båda i SAS Nordic Hackathon i februari. De presenterar resultatet vid ett par tillfällen på forumet.

På hackathonet sa de i princip “gör vad ni vill med publik data”. Vi teamade upp med Stavanger i Norge och jobbade kring vad man kan behöva veta mer om ifall att man funderar på att flytta till Stavanger.

EVRY vann hackathonet tillsammans med Knowit, som också har sina hackathon-representanter på plats på det stora forumet i Dallas, för att berätta om hur de lyckades att lösa sin uppgift.

Proof of concept

Resultatet av arbetet på deras Hackathon är i dagsläget ett “proof of concept”, säger Niklas. Ett som de gärna skulle utveckla vidare till en riktig och fullt användbar produkt.

Det Nadia och Niklas säger att de tar med sig tillbaka hem är en massa inspiration som kan användas när man jobbar med kunder. Nadia, som är ny på jobbet på EVRY, har också lärt sig mer om SAS Institute.

Lär mer om SAS Institute: SAS Institute vill satsa på att utbilda nästa generation inom AI