Paysons e-handelsindikator visar: Det våras för e-handeln

Internethandeln fortsätter att växa i Sverige och branschen tror på en stark utveckling under 2017.

Mer än varannan av svenska e-handlare spår en ökad försäljning jämfört med föregående år Paysons e-handelsindikator visar: Det våras för e-handelnoch hela 84 procent väntar sig tillväxt under de kommande tre månaderna. Det visar Paysons e-handelsindikator som nyligen genomfördes bland drygt 600 svenska e-handlare.

Paysons senaste e-handelsindikator visar att e-handlarna ser positivt på den närmsta framtiden. Sex av tio tror nämligen på en ökad försäljning under 2017 jämfört med fjolåret. Dessutom svarar hela 41 procent av e-handlarna att de väntar sig en stark eller mycket stark tillväxt under de kommande tre månaderna. Endast en procent spår en negativ tillväxt under samma period.

– Den svenska e-handeln fortsätter att växa i snabb takt och därmed ökar även konkurrensen på marknaden. Undersökningen visar också att e-handlare upplever hård konkurrens som det största hotet mot deras tillväxt. Det är därför tydligt att företagen behöver fortsätta att utvecklas i allt från produktutbud och tjänster till marknadsföring och betalningslösningar, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson.

Teknik i topp när e-handlarna spår framgång
När e-handlarna får lista de branscher de tror har störst potential under 2017 hamnar hemelektronik i topp. Tätt därefter kommer kläder och skor samt skönhet och hälsa. Även livsmedel, en bransch som vuxit sig allt starkare under 2016, finns med på topplistan. Den bransch e-handlarna tror minst på är böcker och media.

Här är branscherna e-handlarna tror mest på inför 2017:

  1. Hemelektronik                   22 %
  2. Kläder & skor                      17 %
  3. Skönhet & hälsa                 17 %
  4. Livsmedel                            11 %
  5. Sport & fritid                      10 %


E-butikernas tillväxt:

Senaste 3 mån Kommande 3 mån
Mycket stark 5 % 6 %
Stark 27 % 35 %
Svag 34 % 43 %
Ingen tillväxt 30 % 14 %
Negativ tillväxt 4 % 1 %


Hur tror du att din försäljning under 2017 kommer att bli jämfört med fjolårets?

Totalt
Mycket bättre än fjolåret 14 %
Bättre än fjolåret 47 %
Ungefär samma som fjolåret 29 %
Sämre som fjolåret 5 %
Mycket sämre än fjolåret 1 %
Vet ej 3 %
Hade ingen försäljning under fjolåret 2 %


Vad av följande tror du kommer att påverka tillväxten för din e-handel mest negativt de kommande tre månaderna?

Totalt
Hård konkurrens på marknaden 38 %
Ineffektiv/ingen marknadsföring 37 %
Låg efterfrågan för produkt/tjänst 15 %
Låg konvertering 14 %
Konjunkturläget på marknaden 14 %
Bristande betallösningar 11 %
Dålig utformning och design av sajten 10 %
Problem med lagerhållning 8 %
Politiska beslut 7 %
Problem med logistik och leverans 6 %
Bristande kundservice 2 %
Problem med rekrytering 1 %
Annat 8 %
Ingenting 6 %
Vet ej 11 %


Vilken bransch tror du kommer att gå starkast online under 2017?

Totalt
Hemelektronik 22 %
Kläder & skor 17 %
Skönhet & hälsa 17 %
Livsmedel 11 %
Sport & fritid 11 %
Heminredning 9 %
Barnartiklar & leksaker 5 %
Böcker & media 4 %
Byggvaror 4 %