Pedab lyfter partner med fokus på e-handel

Distributören Pedab slår ett slag för e-handel genom att tillsammans med IBM lyfta fram några av sina bästa partner inom området.

En grupp av IBM-återförsäljare specialiserade på olika delar i processen att etablera och driva e-handel har med hjälp av Pedab och IBM skapat en webbplats där man ska ”lyfta fram fördelarna med IBM Smarter Commerce”, enligt ett pressmeddelande.

Partnerföretagen är IBM-återförsäljarna Descom, Theilgaard Mortensen och Responsive. Kristiina Ernval, affärsutvecklare på Pedab, hävdar att de är ”Nordens bästa IBM-e-handelpartners”.

Varför gör ni det här?
– Syftet med webbplatsen är att visa upp den första klassens kunnande inom smartare handel som kan hittas i de nordiska länderna och att stimulera till diskussioner inom sociala och andra medier, kring den framtida efterfrågan inom e-handel, säger hon.
– Vi vill också hjälpa företag att hitta leverantörer, och inte minst bidra till att utöka våra partners verksamhet.

Enligt en undersökning som genomförts av Post Nord är de nordiska länderna ett av världens mest attraktiva områden för multichannel-handel eftersom marknaderna i området väntas fortsätta växa kraftigt, berättar Kristiina.

– Detta ger detaljhandlare en stor möjlighet att öka sin verksamhet med en multikanal-strategi.

Och, får man förmoda att resonemanget går, ger Pedabs partner goda möjligheter att växa inom området.

IBM Smarter Commerce är ingen specifik kategori produkter, ingen specifik samling tjänster. Ingenting specifikt över huvud taget, vad det verkar. Istället beskriver begreppet ett sätt att förhålla sig till de möjligheter e-handel ger och pekar också på angreppssätt för företag som vill fånga de möjligheterna.

Post Comment