Proact förvärvar Compose IT System AB för att stärka positionen inom molntjänster

Compose IT System är en väletablerad leverantör av molntjänster på den svenska marknaden. Fokus är att vara rådgivare för att därigenom erbjuda kunderna rätt typ av drift- och molntjänster. Det nuvarande erbjudandet omfattar även hosting- och kapacitetstjänster samt outsourcing och molntjänster. Företaget har 50 anställda med en årsintäkt på cirka 80 MSEK.

Proacts VD Martin Ödman säger “det här är ett strategiskt viktigt förvärv för Proact. Kunderna undersöker kontinuerligt alternativa sätt för att hantera sin IT-miljö på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, genom förvärvet kommer Proact vara ett än mer naturligt val. Förvärvet är i linje med marknadens behov och stödjer strategin att växa inom datacenter samt drift- och

proact martin öman vd
Proacts VD Martin Ödman

molntjänster. Genom den kunskap och erfarenhet som finns inom Compose IT System stärker vi vår position i Norden. Förvärvet ger oss en bra möjlighet att stödja både befintliga och nya kunder på ett än bättre sätt”.

 

“Från ett strategiskt perspektiv är förvärvet ett naturligt steg för att stärka vår specialistkompetens inom området molnlösningar på vår hemmamarknad. Förvärvet kommer att ge ytterligare erfarenhet och nya kunder i ett snabbväxande marknadssegment där vi har vuxit kraftigt under de senaste åren”, säger Jakob Høholdt, VP Corporate Strategy & Efficiency i Proact.

“Det känns bra att bli en del av ett välrenommerat företag som Proact. Vi ser fram emot att vara en del av ett större bolag. Det öppnar intressanta möjligheter för våra kunder såväl som för våra medarbetare. Jag ser också möjlighet till att snabbare utveckla nya tjänstekoncept vilka kommer att gynna våra kunder”, säger Anders Lerjestam, VD Compose IT System AB.

Proact IT Group AB (publ) har, via egna aktier och kontantbetalning, förvärvat 95 procent av Compose IT System AB. Ett bindande avtal ger Proact möjlighet att förvärva de resterande 5 procenten, som för närvarande innehas av ledningen i Compose IT System AB. Den totala köpesumman uppgår till 53,2 MSEK. Verksamheten kommer att ingå i ”Business Unit Nordics” och kommer att drivas som ett separat dotterbolag med namnet Proact Compose IT AB. Compose IT System kommer att konsolideras med Proact under första kvartalet 2016.

Post Comment