Proact hjälper Telia Company att utveckla framtidens digitala transformation

Tack vare sin position som en fristående integratör inom datacenter och molntjänster, hjälper Proact Telia Company att förverkliga sin vision för tillväxt och framtida innovation med hjälp av anpassad teknik.

Proact hjälper Telia Company att utveckla framtidens digitala transformation 1Genom att införa infrastrukturlösningar på sex datacenter med leverans och support från Proact har Telia Company nu rätt byggstenar för att möta verksamhetens tillväxt.

Telia Company betraktar systembyten och uppgradering till ny teknologi som en naturlig utvecklings­process. Med detta arbetssätt definieras först en målarkitektur. Sedan väljs standardkomponenter i form av hårdvara och mjukvara, så kallade byggstenar, där nya applikationer kan läggas. Genom att ha förlitat sig på FlexPod-arkitekturen under de senaste åren har Proact hjälpt Telia Company att expandera företagets öppna inställning vilket möjliggör för nya tekniker såsom Flash och mjukvarudefinierad datalagring.

– En viktig anledning till att vi valt att arbeta med Proact är att de är så flexibla. De har en obyråkratisk inställning till att hjälpa oss när det behövs och vår erfarenhet säger att Proact är mer flexibla än en typisk global leverantör, säger Kai Viljanen, Chefsarkitekt för Common Product and Services Platform. Han fortsätter;

– Vi behöver leverantörer som når ut till alla våra anläggningar, även när det gäller support. Det gör Proact, samtidigt som de uppträder som ett företag gentemot oss och det fungerar väldigt bra. När de tar ansvar för ett ärende så löser de det oavsett var arbetet ska utföras.