Proact tillsätter ny CEO

Efter tre intensiva år som CEO för Proact IT Group AB, under vilka bolaget haft en stark tillväxt och resultatutveckling, har Martin Ödman valt att lämna över stafettpinnen till Jason Clark. Tillsammans med styrelsen tar han över ansvaret för att utveckla bolaget vidare. Martin är en uppskattad medarbetare på Proact som under många år lojalt och framgångsrikt arbetat för bolaget i olika positioner, senast som CEO. Styrelsen tackar Martin för gjorda insatser.

Jason_Clark_60x80
Jason Clark CEO för Proact

Jason Clark tillträder per den 8 januari 2016 som CEO för Proact. Han har arbetat som ansvarig för Proact UK sedan Proact förvärvade bolaget för fyra år sedan och dessförinnan tio år i verksamheten. Jason har gedigen erfarenhet av IT-industrin och har de senaste åren organiskt byggt upp en lönsam och väl fungerande datacenter-/cloud-verksamhet med tillhörande tjänster parallellt med den traditionella försäljningen av IT-system.

Marknaden förändras kontinuerligt och Proacts strategi är att erbjuda kunder säker och kostnadseffektiv IT-drift med användande av senaste teknologi. Detta gör vi genom den traditionella systemförsäljningen samt genom att erbjuda IT-drift som tjänst. Tjänsteinnehållet i vårt erbjudande ökar samtidigt som den klassiska systemaffären fortsatt är en viktig grundbult i vårt erbjudande till kund.

Att verkställa ett bolags omvandling från produkt- till tjänsteförsäljning eller en kombination av detta, är en utmaning. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att rekrytera Jason Clark som ny CEO. Det är styrelsens övertygelse att Jason Clark med sitt kunnande, erfarenhet och engagemang har goda möjligheter, att tillsammans med Proacts talangfulla medarbetare erbjuda våra kunder de bästa IT-lösningarna och samtidigt tillfredsställa ägarnas krav på lönsamhet.

 

Post Comment