Produkter är bränslet i raketen Infront

Infront IT-partner är en av de mesta snabbväxarna i branschen. Produkter står i centrum och tjänster ses som ett komplement, snarare än ett drivande område.

Fredrik Pürkner, Infront IT-partner
Fredrik Pürkner, vd Infront IT-partner.

Det går bra för Infront IT-partner. De har nyligen anställt två personer och söker ytterligare. Bolaget växte med 70 procent under förra räkenskapsåret och fortsätter i den takten även i år. Det innebär att det kommer upp i en omsättning på cirka 100 miljoner kronor för året som slutar den sista april i år.

Tillväxten sker inom samtliga områden, enligt vd Fredrik Pürkner.

– Men ska man peka ut några områden som är särskilt heta blir det datacenter och tjänster, säger han.

Bra driv i alla kundsegment

Det går inte heller att peka ut någon särskild kundkategori som rullar på bättre än någon annan. De ”har ett bra momentum i en bred kundkrets”, enligt Fredrik.

– Vi vänder oss främst till kunder med 100 till 1000 anställda, men är inte inriktade på några särskilda branscher.

I bolagets fortsatta tillväxt kommer man att erbjuda allt fler tjänster, i enlighet med rådande trender. Men Fredrik understryker att omställningen mot tjänster inte får gå för fort.

– 80 procent av hårdvara köps fortfarande som produkter. Vi ser en ökad efterfrågan på tjänster och utvecklar givetvis sådana erbjudanden. Det rör sig om allt från print och backup till infrastruktur.

Balans mellan tjänst och produkt viktigt

Men kärnan i Infronts affär är produkter och Fredrik säger att det kommer att fortsätta vara det en tid framåt.

– Alla pratar om tjänster, men för oss är produkter fortfarande oerhört viktiga. Det är centralt att ha en bra balans mellan de två leveransmodellerna.

Framför allt inom backup ser han en stor möjlighet för tjänster, eftersom kunderna i Infronts målgrupp ”inte är jättesugna på att lägga information på andra sidan Atlanten”.

– Närheten är förstås en styrka för oss på det sättet, men också en av de främsta anledningarna till att vi  har vuxit så mycket och snabbt som vi har gjort. Förra året tog vi 150 nya kunder, exempelvis.

 

Post Comment