Q2 2016 – Full fart i konsultbranschen

Full fart i konsultbranschen!

”…en sällan skådad hög efterfrågan på marknaden.” Q2-rapporterna vittnar om strålande tider för konsultbolagen. Beläggningen är bra och priserna är på väg att höjas samtidigt som kvartalet även präglas av positiva kalendereffekter.Q2 2016 - Full fart i konsultbranschen 1

De flesta bolag växte kraftigt under kvartalet, både genom organisk och förvärvad tillväxt. Mest växte AddNode med hela 36 procent efter sina förvärv av bland annat Transcat. Den organiska tillväxten låg på sex procent för bolaget. B3IT är en annan riktig snabbväxare, både genom förvärv men även den organiska tillväxten låg på imponerande 27,6 procent.

Alla bolag vittnar om stark efterfråga och hög beläggning. Samtidigt låg påsken tidigt i år, vilket påverkade Q1 negativt medan Q2 istället gynnades av positiva kalendereffekter som bidrog till att marginalerna och tillväxten blev ännu starkare.

HiQ är (som vanligt) bolaget som har högst rörelsemarginaler under kvartalet.

Konsultbolagen växer

Tittar vi på medarbetarsidan är det främst tillväxtsiffror här också. HiQ har lyckats växa med hela 5,0 procent under kvartalet. Rejlers har minskat mest efter sitt tidigare besparingsprogram.

Post Comment