Quinyx grundare och VD talare på Amazon AWS Summit

På onsdag den 4 maj kommer Quinyx grundare och VD Erik Fjellborg och Quinyx devops-ingenjör, Alexandros Tsourakis, att tala på Amazon AWS Summit på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Quinyx grundare och VD Erik Fjellborg
Quinyx grundare och VD Erik Fjellborg

Amazon AWS Summit handlar om hur man på bästa sätt utnyttjar använder molnet för att påskynda innovation i företag. Eventen hålls runt om i världen och syftar till att att utbilda nya kunder om Amazons plattform och utbilda befintliga kunder för att bli ännu mer framgångsrik.

“Övergången till Amazons webbtjänster har gjort det möjligt för Quinyx att hantera sin 10% månatliga tillväxt av slutanvändare. Vi kan köra en större plattform på AWS till samma kostnad som tidigare, samt att det är lättare att skala upp nya affärer på nya geografiska marknader. Att delta på AWS Summit är ett bra sätt att dela kunskap med andra innovativa företag som står inför samma utmaningar som vi gör.” säger Erik Fjellborg, VD och grundare, Quinyx.

Sverige-baserade Quinyx har en software-as-a-service lösning för schemaläggning och personalhantering som används av företag runt om i världen. En säker plattform är avgörande för Quinyx, som hanterar stora mängder känslig HR-data. De baserar sin programvara på AWS, och använder Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Elastic Block Store, Elastic Load Balancing och Amazon Simple Storage Service.

Post Comment