Radar Leverantörskvalitet 2019: Riskerna med att välja fel leverantör ökar

Radar släpper idag sin stora årliga kundundersökning av kundnöjdhet och upplevt värdeskapande runt de svenska IT-tjänsteleverantörerna.

Radar Leverantörskvalitet 2019: Riskerna med att välja fel leverantör ökar 1Rapporten visar att det skett stora förändringar i toppositionerna i samtliga bedömda segment jämfört med föregående år.

Radar har genomfört sveriges största leverantörsbedömningsundersökning under oktober och november månad för att bedöma kundnöjdhet och överfört kundvärde hos de största IT-tjänsteföretagen aktiva på den svenska marknaden. Över 1 200 verksamheters svar ligger till grund för analysen.

2019 års toppnoteringar

Följande bolag anses vara ledande på att skapa kundvärde i respektive segment i marknaden:

Infrastruktur & drift
1 (1) Basefarm
2 (ny) Retune
3 (ny) Nordlo [1]
4 (ny) Advania
5 (ny) Iver [2]
Användarnära IT
1 (ny) Iver [2]
2 (ny) Nordlo [1]
3 (ny) AddPro
4 (ny) DXC
5 (ny) Advania
Verksamhetsnära IT
1 (ny) AddPro
2 (ny) TCS
3 (1) Softronic
4 (2) Advania
5 (ny) GDM
Konsulttjänster
1 (2) Softronic
2 (ny) Sigma IT
3 (ny) Atea
4 (ny) Kontract
5 (ny) KeyMan

[1] Inkluderar värden för Dicom.

[2] Inkluderar värden för Candidator, IT Gården, Solid Park.

”Resultaten i Radar Leverantörskvalitet 2019 visar att när kundintimitet, partnerskap och värde är i fokus så förlorar de stora globala och flera av de som är upptagna i stora konsolideringar. Det som tycks premieras 2019 är närhet till kund och kundens affär och verksamhet”, säger Hans Werner, vd Radar.

Analysen visar en fortsättning på den trend som var tydlig redan förra året där gapet mellan de 5 procent med lägst kundnöjdhet och de 5 procent med högst kundnöjdhet fortsatt att öka. Riskerna med att välja fel leverantör fortsätter således att öka på den svenska marknaden.

Radar kommer som en konsekvens av den nu avslutade kundnöjdhetsundersökningen att publicera en värdering av de 200 största IT-tjänsteföretagen i Sverige baserat på kundnöjdhet samt förmåga att vara lönsamma som underlag för IT-beslutsfattare i sina sourcing-processer.