Radar Summit hölls för fjärde gången på Münchenbryggeriet i Stockholm

En fråga att ta med sig från Radarkonferensen var hur man ändrar spelreglerna för sina konkurrenter och tar marknadsandelar – Vad är den nya affären? Har företag koll på sina flöden?

Trottoaren som leder längs Torkel Knutssonsgatan från Hornsgatan ner till Münchenbryggeriet var full av snö, is och snömodd. Jag var ute i god tid och hann fram till eventet. Det känns lite på samma sätt med några av föredragshållarna på Radar Summit 2016. Några har gått en svår väg men startat i tid och nu är de framme i god tid. Saabs Jas-projekt är ett sådant. Andra, som IT-Kanalen.seHPE, har en väldigt tydlig målsättning. Bland åhörarna är det många – förmodligen majoriteten – som knappt startat ännu.

Frågan om hur man bäst tar sig en viss väg kan om man så vill ställas i relation till vilken utvecklingsfråga som helst – så varför inte till de digitaliseringsmetoder som enligt Radar Summit 2016 kan leda till att man skaffar sig ett försprång gentemot konkurrenter och sedan agerar utifrån ett informationsövertag.

Allt är smart på Radar Summit 2016. Allt från appen med programmet som jag som besökare uppmanas ladda ner till min mobil – till att det ligger informationsblad med reklam för att anlita Radar Ecosystem Specialists på varje åhörarstol framför stora scenen. Under dagen får jag påminnelser om nästa programpunkt i appen. Informationsbladet innehåller material att läsa om bland annat Brexit, digital marknadsföring och Kina.

Men, det fanns ingen tid att läsa just då. Radars VD Hans Werner håller i eventet och kliver först ut på scenen. Han inleder med ett eget framförande och säger att IT egentligen diskuteras på tok för lite. Det är fullt möjligt att utveckla affärsmodellerna mer. På ungefär hälften av företagen har man samma IT-syn på IT-avdelningen och hos ledningen. Det betyder att lika många inte har det. Det är ett allvarligt gap.

Radar har byggt analyser för att bättre föra upp ämnet på dagordningen. Den av de omkring 700 deltagarna som är intresserad av en sådan analys kan höra av sig till Radar, säger han.

Håll koll på flödena

På Radar tror man att några av de centrala punkterna för företagen just nu är att titta på sina betalningsflöden, dataflöden och relationsflöden. Hur ska transaktionerna se ut i morgon? När det gäller dataflöden bör man titta på flöden som ger sådan information att den är rådgivande för den som tar del av flödet. Vi är på väg mot en plattformsekonomi där kulturen, organisationen och styrning är centrala begrepp, sa Hans. Många IT-projekt blir aldrig sjösatta men man måste trots det fortsätta att visa tillit. En fråga man inte får underskatta är den om säkerhet.

Hans tror inte att budgeten för IT kommer att öka på företagen till är 2020. Därför blir sourcing allt viktigare och därför ska man skaffa sig kunskaper så att man blir en bra inköpare och beställare. Det är faktiskt så att sju av tio i Sverige redan idag använder sig av sourcing så det är inget nytt område.

Axians håller farten

Dagens första inbjudna talare var Staffan Fredriksson som är Sales Director Sourcing på Axians. Axienas är ett företag med egna datacentraler som också erbjuder molntjänster. Fredriksson säger att Axians har en bredd och att man tillbringar mycket tid med att prata med kunderna. På senare tid har dessa allt oftare en ny fråga som de inte hade tidigare: ”Hur kan ni hjälpa oss med vår digitaliseringsresa?”

Samtidigt har prisutvecklingen i IT-branschen stadigt gått ner. Det gäller både drifttjänster och kapacitetstjänster. Kunderna frågar sig hur de kan maximera värdet på det som man får från sin IT-leverantör.

-Volymen ökar och det hjälper men vi måste utvecklas, säger Staffan.

Staffan säger att Axians kunnat hålla farten genom att ha en högre grad av specialisering, digitalisera och standardisera. Arbetsmoment som tidigare tog 15 minuter är idag automatiserade och man har dessutom nischade tekniker, exempelvis någon som bara ägnar sig åt nätverk eller brandväggar. Med så pass specialiserade medarbetare ägnar Axians nu åt att få dem att prata med varandra.

På Axians jobbar man också med tjänsteutveckling. Man brukar ta ett område i taget.  Företaget ger stöd åt dem som utvecklar produkten eller åt dem som gör exempelvis kapacitetsplanering. På Axians finns det kontinuerligt utrymme för att utveckla tjänsten.

Tog med eget kaffe

IT-Kanalen.se
Håkan Palmbäck, Sales and Marketing Director på Basefarm

Under kaffepausen hämtar jag varm dryck från ett bord i ett angränsade rum där det står en mängd utställare. Lite senare upptäcker jag att utställaren Basefarm tagit med sig en egen kaffemaskin som står uppställd längs ena kortväggen. De har med sig sin kaffeleverantör Kaffeknappen som deltar med egen personal. Det går att hämta kaffe där också.

Olle Hellgren på Basefarm berättar att företaget vill få besökarna att tänka på kvalitet. Kaffeknappen är specialister på kaffe på samma sätt som Basefarm är specialister på drift av affärskritiska applikationer, exempelvis på banker. Hellgren jobbar själv på finanssidan berättar han.

Många besökare vill ha Basefarms kaffe och många har stannat till för att höra mer om dem också, säger Olle.

Kollegan Håkan Palmbäck, som är Sales and Marketing Director på Basefarm, berättar om Radar – arrangören – och säger att de är en viktig aktör. Radar har samma betydelse som Gartner har i Europa och övriga världen när det gäller trendanalyser. Radar fungerar som rådgivare åt branschen.

-Vi och våra kunder lyssnar på deras framtidsutsikter. Vi får veta hur världen är i förändring. Det handlar om digitalisering, automation och standardisering.

OpenText

Strax intill finns en monter med företaget OpenText.

-Vi har varit utställare här i flera år, berättar Matilda Jernevad. De här konferenserna attraherar den målgrupp som vi vill ha kontakt med. OpenText hanterar ostrukturerad information och sätter den i relation till affärsprocesserna. Det är en tjänst som nu blir allt mer intressant, fortsätter hon.

Matilda nämner också exempelvis den nya lagstiftningen om persondata som initierats på europanivå – GDPR. Varje enskild individ ska kunna begära att personuppgifter raderas.OpenText kan hjälpa företag med den saken, säger hon.

Radar Summit hölls för fjärde gången på Münchenbryggeriet i Stockholm 1
Andreas Baxivanos, Country Manager Global Support Delivery på HPE

HPE har roll som förebild 

HPE hade tre personer på plats varav en är deras Sverige-VD Anna Granö. Jag träffade alla tre i deras monter och hörde dessutom Anna hålla ett föredrag från stora scenen. De övriga två HPE-anställda var Andreas Baxivanos och Peter Werdenhoff.

Andreas berättar att de träffar många av HPEs kunder och partners på eventet. Därför är det bra att vara med på Radar Summit. Det är ett utmärkt tillfälle att presentera nya tekniker och prata om den förändringsresa som HPE inlett.

-Vi har en hållbar strategi. Det har inte alla, fyller Peter i.

Anna berättar att hon knutit nya kontakter efter sitt tal från stora scenen. Vi på HPE har verkligen hittat vår roll, säger hon. Det är viktigt att kunna fokusera och vi har ju sedan länge haft en väldigt bra strategi.

[slideshow_deploy id=’16150′]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Comment