RADPOINT SUMMIT – Spar tid och pengar i företaget genom att samköra

Ni spar tid och pengar i företaget genom att samköra driftsäkerhet, analys, experttjänster och öka säkerheten!

Eventet var en heldag på Sheraton i Stockholm och IT-kanalen var där.

Vi var med på ?era seminarier som var riktade till IT/drift-chefer, arkitekter, nätverks- och säkerhetstekniker och andra företag. Främst var det en genomgång om hur viktigt fullsizerender-00f   det är med omvärldsanalys och uppdatering inom IT-säkerhet, nätverk och applikationsleverans. Under dagen lyftes det fram innovationslösningar från tillverkare för att visa hur företagen kan klara av dagens och framtidens möjligheter och utmaningar.

De tillverkare vi ?ck träffa under dagen var: Palo Alto Networks, The ExtraHop, AeroHive Networks, Netskope, Beyond Security och Extreme Networks.

Danielle Kriz, Senior Director, Global Policy – Palo Alto Networks, inledde dagen med att förklara hur företag, organisationer och vanliga människor nu har blivit så beroende av ”Digital cyber infrastucture”.

Vid vår intervju med henne poängterar hon vikten av ”cybersecurity” och hur viktigt det är att samarbeta från början så det inte uppstår ”luckor” mellan programmen. Om en enhet blir attackerad så ska de andra programmen och områdena sökas igenom automatiskt och spärras.

Ransomware är en kriminell affärsidé som kostar företagen mycket tid och pengar då lösensummor måste betalas till attackers. Danielle Kriz säger vidare att Palo Alto Networks har spårat över 30 ransomware grupper. Tyvärr har nu ransomware spritts till ?er plattformar som t.ex. Mac OS X operating system.

Men om företagen eller organisationerna då har ”prevention-based” strategier så går det att undvika onödiga lösensummor till attackers för att lösa upp systemet igen. Palo Alto Networks har en egen avdelning, Unit 42, som är ett ”threat reserach team” där de går igenom företagens och organisationernas historia, deras tidigare sökningar, nuvarande sökningar och gör upp en plan för eventuella kommande ransomware i en rapport. De inkluderar även då strategier för ”prevention” för kommande kritiska hot.

På seminariet med Göran Walles, CTO, RADPOINT, blev vi informerade om till de fem nycklarna som behövs till en förbättrad nät- och säkerhetsdrift. Det gäller att titta på: Struktur, Omvärldsanalys, Operativa systemet, Kon?gurationsanalys och Rapportering.(Mer om det i kommande artikel).

Vad är då nästa steg för företagen och organisationerna att ta enligt RADPOINT?
– Det gäller att göra en sårbarhetsanalys. Man bokar en tid för ett utvecklingsmöte för fullsizerender-019att se hur de kan hjälpa och bidra på bästa sätt.

Men genom att nu företagen kan få en helhetslösning kommer det att underlätta då tid och pengar sparas genom att ha en lösning som kontrollerar allt.

Vi följde sedan seminariet: ” A hackers view of antivirus”, med Fredrik Lundgren, Technical Specialist, och Patrick Reische, Specialist SE., och det handlade om hur enkelt det är att hacka in.

-Företag tror de är säkra med sina brandväggar och tror att det räcker med uppdateringar. Men nya virus kommer hela tiden och det är när uppdateringarna görs som viruset kommer in. De som är hackers ligger steget före och sitter och väntar på uppdateringen, det är då de kan komma åt uppgifter.

De säger också att vi tror vi är så säkra här i Sverige och att det främst drabbar USA och England. Men att vi hör det från de länderna beror på att lagen är annorlunda. I dessa länder är det nödvändigt att rapporter ransomware medan det i Sverige inte ?nns någon lag om detta ännu. Därför blir siffrorna missvisande.

Vi blev sen visade en demo angående traps och hur de snabbt de söker igenom alla områden inom företaget eller organisationen. De visade också hur enkelt det är för attackers att komma in i olika system. Sen visades det hur RADPOINTs program snabbt kunde stoppa ett intrång och stoppa åtkomsten till känslig information.

Den sista punkten på agendan var en föreläsning av Jens Lind, journalist på SVT, och temat var ”Med passionen som drivkraft”. Jens Lind gav ett exempel hur illa det kan gå om man inte planerar att spara sin information. Han hade samlat in material från 10 år tillbaka för en planerad dokumentär då han av misstag blev av med sin väska med alla samlade band. Lyckligtvis åter?ck han materialet av hjälpsamma människor. Han visar hur vi kan göra ett bra jobb och samtidigt hur lätt det är att all information kan försvinna. Men om han känner sig säker med sina program kan han istället fokusera på sin uppgifter och sitt journalistiska arbete utan att behöva lägga tid på den digitala säkerheten.

RADPOINT är att specialistbolag som levererar innovation lösningar och drifttjänster inom IT-säkerhet och kommunikation. Lösningarna förbättrar kundernas driftsäkerhet och ger utökad insyn, spårbarhet och kontroll. RADPOINTs kunder är mellanstora och stora organisationer i alla branscher där IT måste vara tillgängligt och säkert. RADPOINT ?nns i Stockholm, Göteborg och Jönköping och har runt 30 anställda i Sverige. Företaget expanderar nu snabbt då ?er och ?er organisationer prioriterar och förstår vikten i IT-säkerhet.

RADPOINT Summit 2016 hölls för att hjälpa kunder med handlingsplaner för att lägga tid och investeringar på teknologier som gör en faktisk skillnad.

Post Comment