Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 förenklar implementering och drift

Red Hat är världens ledande leverantör av open source-lösningar, har officiellt lanserat den senaste utgåvan av Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7. Bland nyheterna finns ett nytt verktyg som förenklar installation och underlättar administrationen av plattformen.

radhat 2Red Hat kombinerar den pålitliga och beprövade grunden i Red Hat Enterprise Linux med avancerad OpenStack-teknologi på ett sätt som ger en mycket skalbar och robust plattform för att bygga och administrera privata eller publika moln. Flera uppdateringar och ny funktionalitet gör molnplattformen ännu bättre anpassad för att kunna integreras och användas av kunder med högsta tänkbara krav på säkerhet och tillförlitlighet, inom till exempel den offentliga sektorn eller bank- och finansväsende.

Förenklad driftsättning och hantering

Den nya releasen förenklar molnoperatörens dagliga verksamhet både när det gäller drift och resurstilldelning. Installationsverktyget är ytterligare förenklat och automatiserat för att ge en smidig driftsättning. Genom”ready-state”-provisionering i molnet förenklas både driftsättningen och möjligheten att snabbt frigöra och omfördela resurser efter behov. Det nya administrationsverktyget är baserat på communityprojektet TripleO.

Bättre tillgänglighet

Traditionella men affärskritiska applikationer blir enklare än tidigare att migrera till OpenStack. Detta möjliggörs genom automatiserad monitorering och failover-tjänster från Red Hat Enterprise Linux. Det ger möjlighet att automatiskt ta bort virtuella maskiner från en host och flytta lasten till andra tillgängliga hosts.

Ökad säkerhetskontroll

Kunder inom exempelvis telekom kan nu dra nytta av större kontroll över nätverkstrafiken ner på VM-nivå. Detta ger kunderna möjlighet att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i OpenStack-molnet, samtidigt som virtualiserad nätverksfunktion (VNF) kan köras igenom varje virtuell maskin vid behov. Version 7 introducerar detta via nya säkerhetsfunktioner från OpenStack Kilo, däribland Neutron Modular Layer 2 (ML2) och Open vSwitch (OVS).

Nätverksflexibilitet

Nya nätverksfunktioner i Neutron ger större flexibilitet och förbättrad nätverksredundans, där nätverksoperatörer kan dra nytta av flera nya IPv6-förbättringar, däribland direkt routing mellan uppkopplade enheter och en extern gateway. Dessutom utökas den höga tillgängligheten ytterligare för alla Neutron-routrar och rapporterings- och monitorerningsmöjligheterna har utökats.

Inkrementell backup

Med utökat stöd för NFS och POSIX minskas det lagringsutrymme och tid som krävs för backup. Detta genom att den inkrementella backupen succesivt lägger till nya säkerhetskopieringar för de förändringar som skett sedan den senast fullständiga backupen, istället för att lagra om allting på nytt.

Citat

Radhesh Balakrishnan, general manager, OpenStack, Red Hat

”Med Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 har vi höjt standarden för produktionsfärdig OpenStack. Genom att allt fler använder sig av OpenStack, kan vi entusiastiskt ta itu med att generera nya lösningar som möter behovet av tidseffektivisering. En öppen strategi gör det möjligt för automatiserad distribution och lifecycle management av infrastrukturen.”

Jim Ganthier, VP och general manager för Engineered Solutions och Cloud, Dell

”Företagskunder idag står inför ständigt ökande krav och minskande resurser. Kunderna letar efter sätt att omfördela tid och kostnader som spenderas på molnutbyggnad och drift idag, till strategiska projekt som skapar affärsnytta. Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 7 är nästa steg i att erbjuda molnlösningar som uppnår kundernas krav och är lätta och snabba att driftsätta och hantera. På Dell är vi glada över att fortsätta vårt arbete med Red Hat kring referensarkitekturer, och ser fram emot att tillsammans erbjuda ännu enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv vägar till OpenStack-molnet.”

Post Comment