Red Hat Summit 2017
Hem Leverantör Red Hat Summit 2017

Red Hat Summit 2017

Publicerat av: Redaktionen

Vi var på plats när årets upplaga av Red Hat summit, som var det 13:e i ordningen, hölls i Boston mellan den 2a och 4e maj. Och efter att ha följt bolaget under flera år så var nog det senaste året ett av företagets mest intressanta både sett till antalet nyheter som lanserats men framför allt sett till den organiska tillväxten där Red Hat under 2016 ökat med i det närmaste 50 %.

Som för de flesta återkommande event så har även Red Hat summit vuxit år för år och årets upplaga lockade folk från 70 länder till att delta i över 300 sessioner och lyssna på mer än 400 föreläsare och hela 20 Keynote talare.

Red Hat Summit 2017 2

Kort introduktion till Red Hat

För att ge er som inte direkt känner till företaget en kort bild över dess verksamhet så är Red Hat bolaget bakom världens idag största Linuxdistributioner för Enterprise i form av Red Hat Enterprise Linux vilket, tack vare att systemet baseras på öppen källkod, fritt system att använda och delvis även modifiera.

Under åren som gått sedan företaget grundades 1993 och som första Open source bolag börsintroducerades 1999 så har Red Har vuxit kontinuerligt. Till största delen organiskt men även genom uppköp av exempelvis Cygnus Solutions, JBoss, Inktank Storage och nyligen Anisble och 3Scale.

Förutom sin kärna så erbjuder Red Hat ett flertal olika projekt som både fungerar om fristående modeller samtidigt som de kompletterar varandra för att skapa en komplett helhet för företag av varierande storlek. Värt att observera är att Red Hat inte är ett traditionellt mjukvarufokuserat företag då produkterna är fria utan affärsmodellen, som kunder betalar för, är bland annat prenumerationsbaserad support, utveckling och extra tjänster.

Noga vald strategi

Under våra dagar på plats träffade vi bland annat Ted Schönbeck som är Teknisk chef för Red Hat i Norden. Ted berättar bland annat att förra året, 2016, var ett av Red Hats bästa någonsin både sett till den ekonomiska sidan men framför allt sett till personalen där företaget på global basis vuxit från 7 000 till 11 000 på ett år.

  • När vi växer så försöker vi göra detta organiskt och det för att behålla den lite av familjära känsla som vi har inom företaget. Vi har mycket högt i tak och alla värdesätter varandra på ett snudd på unikt sätt. För att inte tappa denna känsla som är en stor del av vår identitet, så sker även alla uppköp efter en noga planerad strategi där vi rent generellt söker företag med smarta lösningar snarare än företag med mycket personal, berättar Ted.

Vad som också är intressant för oss i Sverige är att företag växer även här om med en av årets nyheter, det fördjupade samarbete med AWS, mer om detta nedan, så kommer denna expansion att fortsätta.

  • Att Red Hat är stora i Norden och framför allt i Sverige och Finland är faktiskt ganska naturligt. Ser vi till Finland, som födelselandet för Linux fader Linus Torvalds så är öppen källkod näst intill lika självklart som Windows är i andra länder och i Sverige har vi som bekant två stora IT drakar i Ericsson och Nokia vilka löpande har haft ett nära samarbete med Red Hat. Däremot är vi inte lika straka i Norge och allra minst i Danmark, berättar Ted vidare.

Från liten till stor till hela bredden

Red Hats historia är på många sätt intressant där företaget gått från små klientsystem versioner av Red Hat Linux till att enbart fokusera på Enterprise sidan under flera år via att med start under 2012, när första versionen av tjänsten OpenShift Enterprise lanserades, börja närma sig lite av ett mellansegment där företag genom PaaS miljöer kommer i kontakt med den öppna källkoden och Red Hats utbud av tjänster till att med en av årets mest intressanta nyheter OpenShift.IO lyfta ut hela utvecklingsmiljön till en webbaserad dito vilket gör att även de mindre företagen kan dra nytta av Red Hats produktportfölj på ett helt nytt sätt och som tillsammans med AWS nyheten nedan gör att Red Hat av idag kan erbjuda en lösning för mer eller mindre alla företag oavsett storlek vare sig det handlar om molnet eller On-Premises.

Årets nyheter i korthet

Fördjupar samarbete med AWS;
En av de mest uppmärksammade nyheterna var det fördjupade samarbetet med AWS. Ett samarbete som funnits ända sedan 2008 då det möjliggjordes att köra Red Hat Enterprise Linux på AWS och som med ett förnyat avtal 2015 gjorde att även OpenShift kunde köras i AWS miljöer. Till i år så blir denna portfölj i det närmaste komplett då kunder kommer att kunna använda AWS-tjänster som Amazon Aurora, Amazon Redshift, Amazon EMR, Amazon Athena, Amazon CloudFront, Amazon Route 53, och elastisk lastbalansering direkt i OpenShifts Container Plattform.

Detta kommer att göra att de kunder som använder Red Hats OpenShift Container Plattform blir mer agila då de kan använda samma utvecklingsplattform för att bygga både lokalt och för molnet. Dessutom kommer samarbetet att underlätta supporthanteringen mellan de båda plattformarna som numera ska vara mer universell. Dessutom så bygger AWS, som kanske inte alla vet, ett helt nytt datacenter i just Sverige vilket gör det hela än mer intressant.

Container Health Index;
Världens första och mest kompletta lösning för att på ett automatiserat vis granska bland annat en containers hälsostatus och dess säkerhet. Lösningen ger även en utförlig metadata bild över respektive container för att kunna granska dess äkthet. Lösningen kommer att bli ett viktigt verktyg för bland annat ISVer som vill hålla högsta säkerhet och stabilitet med minimalt arbete.

OpenShift.io
En gratis online baserad utvecklingsmiljö för att skapa Containerbaserade appar som från start är byggda för molnet. Detta sparar tid gentemot att först utveckla lösningar lokalt som sedan ska byggas om för molnet.

Automatisering med Ansible.
Allt mer kommer under kommande år att automatiseras och detta oavsett bransch. Red Hats lösning för att hantera denna heter i grunden Ansible. Nu tas ytterligare ett steg på den automatiserade stegen i och med att Ansible blir tillgänglig och integrerad i flera tjänster. Bland dessa kan nämnas Red Hat Insights som hanterar prediktiv analys och kombinationen av dessa både ligger till grund för lösningar inom bland annat självkörande bilar.
Även Red Hat CloudForms 4.5 kommer att få Ansible direktintegrerad vilket är det första steget någonsin mot en automatiserad multimolns hantering. Och det är just möjligheten att jobba parallellt över multipla moln som är en av Red Hats stora styrkor.

Red Hats helhet

Vi avslutar detta reportage med ett exempel från en av Red Hats kunder vars lösning verkligen visar på bredden och den totala integrationen av Red Hats tjänster. Företaget heter Govtech och kommer från Singapore. Mark Lim som representerar bolaget berättar att det i Singapore, så väl som i andra länder, dör allt fler personer i hjärtattacker men även att personer med skador av olika slag kan dö innan hjälp har kommit. Dels tack vare att folk inte har rätt kunskaper men även delvis av rädsla att agera.

För att försöka hantera detta så utvecklade Govtech en App – MyResponder som dels låter personer som använder appen anmäla att något har hänt ex. en hjärtattack. Denna anmälan går då direkt till sjukvård som via appen och mobilens GPS system får en exakt position till den skadade. Men dessutom så skickas en signal ut till personer inom en viss omkrets, låt säga 400 meter, om vad som hänt. Om någon med kunskap om hur den skadade personen ska tas om hand finns inom denna radie så leds han/hon till den skadade och kan påbörja hjälp fram tills att en ambulans kommit. Redan några dagar efter att appen lanserats så räddades en man av en kvinna enbart tack vare appen. Och all teknik bakom appen och dess integration med moln och diverse markbundna tjänster hanteras till fulla av Red Hats produktportfölj.

Multipla priser

Under Red Hat Summits tre dagar så delades det även ut ett flertal olika priser för att på detta sätt hylla såväl individer som företag och organisationer som genom att använda öppen källkod gjort avtryck på sin omgivning. Bland de mest hyllade var Jigyasa Grover som fick priset Women in Open Surce Academic Award och Avni Khatri som fick priset Women in Open Source Community Award.

Vi skulle kunna fortsätta skriva om detta event länge men nöjer om med att avsluta med kloka tankar från Paul Cormier, president, Products & Technologies på Red Hat; utveckling är av högsta prioritet och vi måste idag våga mer än vi planerar för om vi inte vågar göra misstag kan vi inte lära oss och inte utvecklas.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>