Regelverk för självkörande bilar vidgar potentialen för Smart Eyes teknik

Idag presenterades resultatet av utredningen om, och hur, dagens regelverk behöver anpassas för att möjliggöra självkörande fordon.

Regelverk för självkörande bilar vidgar potentialen för Smart Eyes teknik 1Genom introduktion av fordon med en hög grad av självkörande egenskaper kommer trafiksäkerheten kunna förbättras, en av de viktigaste komponenterna som möjliggör detta är den eyetrackingteknik som Smart Eye har utvecklat.

Utredningen är omfattande, långtgående och inkluderar förslag till ny lag och ny förordning om automatiserad fordonstrafik. Förslaget innebär att Sverige blir ett av de första länderna där självkörande bilar på nivå 3 och nivå 4 får säljas och köras på allmänna vägar. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019.

”En av de viktigaste komponenterna för att öka fordonssäkerheten är ett effektivt och tillförlitligt förarövervakningssystem som säkerställer att föraren är vaken, pigg, uppmärksam och kapabel att fullt ut bibehålla ansvaret för fordonets framförande. En förutsättning för att sådana system ska fungera är den eyetrackingteknik som Smart Eye har utvecklat sedan 1999. Dagens besked är efterlängtat och vidgar potentialen för vår teknik,” säger Martin Krantz, VD för Smart Eye.

Hösten 2017 släpptes de första bilarna som är tekniskt kapabla att uppnå självkörning motsvarande SAE Level 3. De har inte kunnat aktivera sin självkörning än på grund av att lagstiftning och regelverk inte har funnits på plats. Det förslag som nu presenteras är en viktig milstolpe på vägen mot att biltillverkarna ska kunna rulla ut sina autonoma plattformar.

Att tillåta högre grad av autonomitet för bilar kommer bidra till utvecklingen av aktiv trafiksäkerhet och att skyddet för förare, passagerare och övriga trafikanter kan förbättras.

Idag beror 90 procent av samtliga bilolyckor på den mänskliga faktorn. Utredningen som presenterades idag är ett viktigt steg på vägen för att både rädda liv och minska antalet bilolyckor.

Det är Transportstyrelsens generaldirektör, Jonas Bjelfvenstam, som har lett utredningen av vilka regelförändringar som behövs för att skapa rättsliga förutsättningar för att introducera självkörande fordon i trafiken. Utredningen tillsattes av regeringen i november 2015.