Rejlers vinner uppdrag i utbyggnaden av Sälenfjällen

I takt med att Sälenfjällen expanderar med nya liftsystem och bostäder ökar strömförbrukningen.

Rejlers vinner uppdrag i utbyggnaden av Sälenfjällen 1Malungs Elnät ska därför förstärka och bygga ut det befintliga elnätet. Rejlers har fått i uppdrag att bereda och detaljprojektera för de nya kraftledningarna i markområdet.

Samhället i stort ställer i dag höga krav på en tillförlitlig och effektiv distribution av elkraft. Den planerade förstärkningen av elnätet görs för att trygga elförsörjningen i Malung-Sälens kommun samt möjliggöra för framtida expansioner av bland annat liftsystem och boende i Sälenfjällen.

Miljöaspekten är viktig i Rejlers arbete där ambitionen är en säker elförsörjning utan att skada miljön. I utbyggnaden av elnätet i Sälenfjällen kommer luftledningar att raseras, vilket ger ett bättre naturliv, speciellt för fåglar.

– Jag är stolt över att Malungs Elnät väljer oss som partner i utbyggnaden av Sälenfjällen! Rejlers breda kompetens och långa erfarenhet inom elkraftsområdet har haft en stor inverkan på valet av leverantör. Vi har satt samman ett vinnande team med olika kompetenser för att kunna hantera olika tekniska frågeställningar i det här utmanande och spännande uppdraget, säger Jenny Edfast, divisionschef Energy på Rejlers.