Resan från ett tekniskt sidoprojekt till avkastning på investering
Hem Nyheter Resan från ett tekniskt sidoprojekt till avkastning på investering

Resan från ett tekniskt sidoprojekt till avkastning på investering

Publicerat av: Redaktionen

Det skapas ofta en stor hajp kring ny teknik.

Resan från ett tekniskt sidoprojekt till avkastning på investering

Dave Russell, vice president of enterprise strategy på Veeam

Vi ser allt oftare beskrivningar om ny teknik som “revolutionerande” och “banbrytande” – ord som har tappat sin betydelse eftersom de använts alldeles för ofta.

Överanvändningen av ord som dessa har gjort teknologer och kunder cyniska, eftersom de inte upplever omedelbara eller betydande resultat vid implementeringar av ny teknik. Det finns dock många exempel på teknologier som utsatts för skepsis i ett tidigt skede, men som senare visat sig utgöra viktiga delar i den digitala ekonomin.

Från pekskärmsgränssnitt till Internet of Things (IoT) – denna övergång är alltför omskriven, vilket inte minst Gartner tar upp i sin årliga Hypecykel-rapport, – en rapport som teoretiserar kring tanken att nya teknologier går från entusiasm bland early adopters till uppblåsta förväntningar, innan nästa känsla – besvikelse – tar vid. Först när den tekniska förståelsen mognar, kan en mer realistisk bedömning av dess användning göras, i takt med att folk upptäcker och distribuerar mer genomförbara applikationer.

Det finns många anledningar till att ny teknologi till en början kan smickra för att vilseleda. Tekniken kan helt enkelt ha utförts på fel sätt – kanske beroende på att kunskapen för att utveckla lösningar som fungerar eller att felsöka problem ännu inte existerar. Digital transformation är ett sådant exempel där företag känner sig bakbundna på grund av kompetensbrist. Nästan 1 av 3 (30%) av de IT-beslutsfattare som ingick i Veeams 2020 Data Protection Trend rapport nämner just detta som ett bekymmer.

Det kan helt enkel vara så att tekniken är före sin tid och att de kompletterande teknologierna, som ska ge den en tydlig plats i världen, ännu inte har utvecklats. Som i exemplet ovan kring pekskärmsenheter, där de tidiga lanseringarna av personliga surfplattor från Palm och Microsoft visade sig vara bristfälliga på grund av deras oförmåga att trådlöst ansluta sig till Internet eller att synkronisera med datorer. Det var först när trådlös teknik och molntjänster nådde mognadsfasen som smartphones och surfplattor blev aktuella.

Slutligen, teknik kan fungera perfekt, men kan egentligen i sig inte lösa ett tillräckligt stort problem för att motivera betydande investeringar. Det är just därför du ofta hör talas om “killer-appar” eller användningsexempel som ska tillföra ett nytt tekniskt syfte och något av vikt. Ta t ex QR-koder – en teknik som hela världen trodde skulle erbjuda oändliga användningsmöjligheter, men som visade sig vara en teknik som fick kämpa ett bra tag innan den fann sin plats i mobila boardingkort- och biljettapplikationer.

Erfarenheten säger oss därför att bara för att ny teknik inte förändrar hur något görs imorgon, så betyder det inte att den inte kommer att ha en stor inverkan på sikt. Med det sagt så är det förstås bra att bli exalterad över potentialen i ny teknik, men som bransch så måste vi dock lära oss att sänka våra egna och våra kunders förväntningar på hur snabbt och i vilken utsträckning en viss sorts ny teknik kommer att kunna skapa grundläggande och bestående förändringar.

Behärska din upphetsning

Även de teknologier som löser ett verkligt problem kräver rätt kompletterande teknik och en allmän förståelse, för att framgångsrikt kunna testas och distribueras. Varje företags IT-distribution kräver investeringar, kompetens och kulturella förändringar från såväl företagsledare som anställda. Det betyder att det kan ta år att ta fram en övertygande fallstudie från ett företag för att övertyga budgetägarna att addera nya implementeringar i sin strategi.

För övrigt, när en tydlig fallstudie väl har genomförts och fastställts, finns det lagdirektiv och krav på cybersäkerhet och dataskydd som du ska ta med i beräkningen. Med tanke på det värde som moderna företag – med all rätt – sätter på sina data och de konsekvenser som följer på att inte kunna hantera och skydda dessa, måste företag överväga detta så tidigt som möjligt i den tekniska livscykeln. Om ni, år 2021, inte kan skydda och hantera data inom en IT-tjänst eller applikation, ska ni inte heller distribuera den.

Ett exempel på en teknologi som rör sig snabbt genom de olika faserna av hype-cykeln är containers – som av många ses om en naturlig utveckling av en virtualiserad miljö – och som är utformad för att ge IT-chefer större kontroll och flexibilitet över sina applikationer. Så nyligen som för ca 18 månader sedan hade containers redan börjat glida in i Gartners så kallade ”trough of disillusionment” – den fas då företag har börjat agera på en hype men blivit besvikna på grund av bristen på omedelbara resultat.

Om vi snabbspolar fram innevarande år, 2021, när containers redan är en kritisk del av DevOps-ledd infrastruktur och applikationsmodernisering, framträder Kubernetes som den dominerande plattformen för orkestrering av containers. Då är affärsnyttan av använda Kubernetes-aktiverade containers väl etablerad, eftersom mikrotjänstbaserade arkitekturer har fått draghjälp inom företaget. Detta öppnar upp för nya möjligheter när det gäller att skydda data i container-miljöer.

En allmän regel att leva efter är att om du inte kan hantera data, så kan du inte heller skydda dem. Att distribuera Kubernetes tillför således det viktiga orkestreringslagret, vilket innebär att det nu finns en betydande möjlighet för en enda dataskyddsplattform som inkluderar virtuella, fysiska, moln och containerbaserade miljöer. Att skapa mer avancerade referenser för dataskydd och backup är en av de förbättringar som kommer att hjälpa containers att gå från att vara IT-sidoprojekt till att uppnå den avkastning på investering som företagen eftersträvar.

Vid förnuftets kant

En annan teknologi som skapar vissa utmaningar kring dataskydd är edge computing. För närvarande placerar Gartner edge computing precis vid toppen av uppblåsta förväntningar på sin hype-cykel. Då de stora Hyperscalers (operatörer av ett datacenter som erbjuder skalbara molntjänster) vill utvidga sina ständigt växande datavolymer och workloads, skapar samtidigt förskjutningen mot distansarbete en ökad känsla av brådska för företag som vill uppnå digital transformation, varpå edge computing får en allt viktigare roll. Man kan se det som att det är ett händelseflöde som ökar relevansen av edge computing.

Vid sidan av digital transformation finns det även andra ord i IT-chefernas medvetande, såsom dataskydd, cybersäkerhet, kostnadsoptimering och digitala färdigheter, bara för att nämna några. Alla dessa är relevanta när det gäller att ta edge computing från ett överhypat konceptbevis till en betydelsefull hybrid infrastrukturtjänst. För att hantera och skydda data vid kantlinjen, måste företag kunna identifiera de data de behöver, samt kunna backa upp och skydda den.

Här krävs inte bara kapacitet kring backup, data och replikering, utan också specifik kompetens – en bristvara när det kommer till nya teknologier. De företag som vill använda sig av edge computing i detta skede måste arbeta med specialistpartners för att säkerställa att deras distributioner inte bara genomförs framgångsrikt, utan också förverkligas utan att utsätta data för risker eller låta kostnaderna för molnlagring skena i väg. Genom att du tar dig tid att definiera din företagsstrategi för Cloud Data Management, ger du dig själv en riktning och tydliga mål för hur du ska kunna mäta framgången med att föra in edge computing i datahanteringsmixen.

Att titta på var teknologier som du inte tidigare har använt befinner sig i relation till dina övergripande affärsmål är avgörande för att bygga upp dess affärsnytta, samt för att få ett ok från budgetägarna att investera i kompletterande lösningar och ta in nödvändig kompetens.

För de företag som är fast i det digitala transformations-racet, där kundernas krav växer tillsammans med ett ökat behov av moln- och anslutningsmöjligheter, stannar utvecklingen av. För att implementera den senaste och bästa tekniken för att uppnå de önskade resultaten av digital transformation krävs investeringar i nödvändig kompetens, samt i den datahantering och skyddsfunktioner som behövs för en framgångsrik, kostnadseffektiv och säker övergång.

Av: Dave Russell, vice president of enterprise strategy på Veeam

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>