Revolutionerande säkerhetslösning för virtuell miljö

Idag lanserar Bitdefender världens första hypervisor-baserade säkerhetslösning, Bitdefender Hypervisor Introspection.

Säkerhetslösningen skyddar datacenter mot komplexa och riktade cyberattacker.Revolutionerande säkerhetslösning för virtuell miljö 1

Bitdefender är det första säkerhetsföretaget i världen som kan erbjuda sina kunder en hypervisor-baserad säkerhetslösning. Bitdefender Hypervisor Introspection är pålitligare än traditionella säkerhetslösningar då den erbjuder extern kontroll av de virtuella maskinerna och gör det svårare för virus att gömma sig.

Med Bitdefender Hypervisor Introspection får företag helt nya möjligheter att skydda sig mot dagnoll-hot (zero day) och riktade attacker. Exempelvis hade inte WannaCry-viruset lyckats infektera virtuella maskiner som skyddats av Bitdefender Hypervisor Introspection. Testattacker i Bitdefenders labb visar att Bitdefender Hypervisor Introspection upptäcker och skyddar den virtuella maskinen mot attacker som utnyttjar Windows-sårbarheten EternalBlue

  • Komplexa attacker utvecklas för att gömma sig från traditionella antivirusskydd, men även de mest avancerade attackerna behöver nyttja arbetsminnet för att verkställa angreppet. Då Bitdefender Hypervisor Introspection övervakar de virtuella maskinerna ”utifrån” inspekteras såväl filer som aktiva processer, vilket innebär att vi kan upptäcka misstänkt aktivitet även om inte några varningsklockor börjat ringa, säger Bogdan Botezatu, cybersäkerhetsexpert på Bitdefender.

En traditionell antiviruslösning är inte det bästa alternativet för att skydda en virtuell miljö. Förutom att virusskydd på varje enskild virtuell maskin tar mycket prestanda i anspråk så är den stora akilleshälen enligt Bogdan Botezatu att viruset och virusskyddet är verksamma på samma nivå i samma operativsystem. Enkelt förklarat innebär det att viruset kan gömma sig eller till och med oskadliggöra virusskyddet.

  • Att använda Bitdefender Hypervisor Introspection har två tydliga fördelar. För det första resurshantering, då bevakningen sker på hypervisor-nivå istället för i varje virtuell maskin frigör du prestanda. Och för det andra får du ett bättre skydd, då vi övervakar de virtuella maskinerna ”utifrån” får virus det mycket svårare att gömma sig, säger Bogdan Botezatu.