Rg19 växer genom samgående med server- och lagringsspecialisten LOAD

Rg19 har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska företaget LOAD. Bolaget är inriktat på försäljning av server- och lagringslösningar med en stark position inom IBMs Power och Storage-produkter. Affären, som är ett led i Rg19s tillväxtstrategi, förstärker och breddar Rg19s erbjudande till kunder i Sverige och övriga Norden. Verksamheten i LOAD har idag cirka 45 medarbetare som genom förvärvet övergår till Rg19.

Kim Quarnström, VD LOAD System & Pierre Strandelin, VD Rg19
Kim Quarnström, VD LOAD System & Pierre Strandelin, VD Rg19

Genom samgåendet med LOAD växer Rg19s verksamhet betydligt, det sammanslagna bolaget kommer att bestå av cirka 100 medarbetare och ha en omsättning som uppgår till drygt 300 MSEK. LOAD tillför dessutom Rg19 värdefull kompetens, framförallt inom IBMs Power & Storageprodukter och automationslösningar men också inom SAP HANA, plattformen för analys av information i realtid.

-Vi ser en stor potential i den här affären som vi är övertygande kommer att skapa ytterligare värde för såväl befintliga som nya kunder, säger Pierre Strandelin, VD för Rg19. Genom att expandera vår verksamhet får vi större kapacitet som gör det möjligt för oss att ta oss an större och längre åtaganden. Det är också en stor glädje att få välkomna 45 nya medarbetare som genom erfarenhet och kompetens kommer att bidra till en fortsatt positiv tillväxt och en vidareutveckling av vår verksamhet och våra kunderbjudanden.

Förstärkt samarbete med IBM
Både Rg19 och LOAD har sedan tidigare haft strategiska samarbeten med IBM. Genom sammanslagningen blir det gemensamma bolaget nu IBMs största samarbetspartner i Sverige och kan även fördjupa samarbetet inom områden såsom cloud och automation.

För LOAD är sammanslagningen också ett resultat av en kund- och marknadsdriven affärsutveckling. Verksamheten har i huvudsak varit fokuserad på traditionella transaktionsbaserade server- och lagringsaffärer. Som följd av ökad efterfrågan av omvandling till andra affärsmodeller, som tjänsteleveranser och molnlösningar, blir Rg19 en möjliggörare för att kunna förverkliga en sådan transformation.

-Vi är mycket glada för att vår verksamhet kan utvecklas vidare framåt och att medarbetarnas kompetens kan tas tillvara inom Rg19, säger Kim Quarnström VD för LOAD System. Inom LOAD har vi en stor och viktig kundbas med en omfattande andel uppdrag inom branscher såsom bank, media, hälso- och sjukvård och tillverkande industri. Tillsammans med Rg19 kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ett bredare erbjudande och nya leveransmodeller, vilket är helt i linje med hur våra kunders behov har utvecklats.

Post Comment