Ricoh belönas av RobecoSAM för sitt hållbarhetsarbete för andra året i rad

Ricoh belönas med ett silver av RobecoSAM för sitt hållbarhetsarbete. RobecoSAM är ett ledande företag baserat i Schweiz som utvärderar socialt ansvarsfulla investeringar. 

Varje år granskar RobecoSAM cirka 3 000 större företags ekonomi, miljö- och samhällsarbete och offentliggör vilka företag som kvalar in till Dow Jones hållbarhetsindex. RobecoSAM uppmärksammar de företag som presterar bäst i specifika näringskategorier genom att dela ut guld-, silver- och bronspriser. I år delades det ut totalt 77 guld, 74 silver och 97 brons.RobecoSAM

I kategorin Computers & Peripherals and Office Electronics som Ricoh ingår i delades det ut två guld och fem silver. Ricoh fick det högsta betyget i innovationskategorin och i integritetsskyddskategorin som båda ingår i den ekonomiska granskningen, och även i klimatkategorin och kategorin för miljöpolicy/ledningssystem som ingår i miljögranskningen, vilket gjorde att vi fick ett silver för andra året i rad.

Förväntningarna på företags insatser för ett mer hållbart samhälle ökar. Ricoh har tagit fram en slogan som ska uppmuntra alla medarbetare till en samstämmig insats för att förbättra hållbarhetsarbetet ytterligare: Driving Sustainability for Our Future . Ricoh arbetar proaktivt med aktiva insatser för ett hållbart samhälle som gynnar tillväxt och som konsekvent främjar och tillmötesgår alla intressenter.

Post Comment