Ricoh gör affär på uppkopplade sopbilar

Ricoh har försett 150 sopbilar med teknik som ska ge kunden rätt pris, kommunerna lägre kostnad och miljön minskad belastning. Ricoh själva får en lång, lönsam relation med kunden.

Lösningen har utvecklats tillsammans med Telia och är ett exempel på hur en kanalaktör hittar affärer inom det snabbväxande segmentet sakernas internet eller IoT som den trestaviga akronymen lyder. Den finaste passagen i kråksången ur ett kanalperspektiv handlar om att Ricoh inte bara har sålt lösningen, utan också behåller relationen med kunden över tid genom att de tillhandahåller en tjänst som bearbetar den insamlade informationen.

RenoNorden
150 av Renonordens sopbilar får den nya tekniken inledningsvis. För Ricoh innebär affären en längre relation med kunden.

Kunden heter Renonorden, agerar över hela Skandinavien och gör dagligen 4,3 miljoner sophämtningar. Sopbilarna som utrustats med lösningen samlar in uppgifter om var och när avfallet hämtas och hur mycket det väger. Utifrån dessa beräknas bland annat kostnader för hämtningar.

Bättre kontroll

Den insamlade informationen ska också användas för att optimera hämtningsprocessen och underlätta ruttplanering. Rimligtvis torde detta kunna leda till kortare körsträckor för bilarna med mindre bränsleförbrukning och miljöbelastning som följd.

Tidigare har Renonorden använt mobila bredband från olika operatörer i sopbilarna. Den nya lösningen ska ge bättre kontroll, högre kvalitet och en effektiv hantering av en större volym sim-kort och abonnemang.

– Telias lösning ger en flexibel och skalbar affärsmodell både för oss och för RenoNorden eftersom vi enkelt kan kontrollera sopbilarnas dataförbrukning. Dessutom delar alla uppkopplade fordon på en gemensam surfpott, på så vis kan vi spara på onödiga kostnader. Med Telias M2M-lösning administrerar vi abonnemangen och SIM-korten på ett effektivt sätt, säger Anders Palm som är ansvarig affärsutvecklare på Ricoh Sverige.

I ett första steg installeras lösningen i 150 sopbilar, som övervakas av Ricohs servicedesk. Om satsningen faller väl ut är förhoppningen att de framöver ska utrusta fler sopbilar med systemet.

Post Comment