Ricoh Sverige utses till Karriärföretag 2017

Ricoh Sverige har certifierats som ett Karriärföretag för tredje året i rad.

En certifiering är en kvalitetsstämpel för arbetsgivare som säkerställer hög kvalitet på employer branding-arbetet och unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för medarbetare. Utmärkelsen delas årligen ut till 100 arbetsgivare.IT-Kanalen.se

2017 års certifierade Karriärföretag har utsetts av en jury bestående av employer branding- och rekryteringsexperter. Juryn har granskat deltagande organisationer utifrån hur väl employer branding-arbetet har utförts. En grundlig genomlysning har genomförts där samtliga deltagare har granskats utifrån tio huvudsakliga kriterier: pålitlighet, finansiell stabilitet, tillväxt, mångfald, jämställdhet, karriärmöjligheter, lyhördhet, kompetensutveckling, hållbarhet samt transparens.

I år har över 5 000 företag, 600 statliga verk, myndigheter och kommuner varit med i urvalsprocessen och konkurrensen för att få en plats bland de 100 bästa har ökat jämfört med tidigare år. Kraven har också höjts genom granskningen av relevanta kriterier för att säkerställa att arbetsgivare bedriver ett högkvalitativt employer branding-arbete och uppfyller de krav som krävs för att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare.

– Att Ricoh får fortsätta att vara ett av 100 Karriärföretag i Sverige känns mycket hedrande, speciellt nu när konkurrensen har ökat. Kompetensutveckling är en långsiktig investering och att vi blir uppmärksammade inom detta område är ett fint betyg och ett viktigt kvitto på att vi driver och utvecklar ett hållbart företag. Vi är stolta över utmärkelsen att vara ett av de 100 bästa företagen att arbeta på sett till karriär- och utvecklingsmöjligheter, säger Elisabet Myrby, HR Manager på Ricoh Sverige.

Karriärföretagen har sedan 2002 tillsammans med sitt systerbolag Universum utsett Sveriges främsta arbetsgivare. Syftet med Karriärföretagen har varit att visualisera de bästa arbetsgivarna för Sveriges studenter, yrkesverksamma och Young Professionals och att belöna arbetsgivare för ett framgångsrikt employer branding-arbete.