Ricoh Sverige utsett till Karriärföretag 2016

Ricoh Sverige tillhör för andra året i rad den noga utvalda grupp företag som får benämna sig Karriärföretag 2016.

Ricoh Sverige utses till ” Karriärföretag 2016 ” och juryns motivering lyder: I en miljö med bred teknisk spännvidd tillåts Ricohs medarbetare dagligen richo karriär ftgutmanas i sina roller. Hos Ricoh står kompetens och kunskap i centrum vilket tar sig i uttryck på flera sätt, bland annat erbjuder man utbildningar inom en rad områden via Ricoh Academy. Just nu genomför bolaget ett utvecklingsprogram inom självledarskap. Ett program som är riktat till alla anställda. I och med satsningarna på medarbetarnas kompetens utses Ricoh härmed till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2016.

– Att Ricoh får fortsätta att vara ett av 100 Karriärföretag i Sverige känns mycket hedrande. Kompetensutveckling är en långsiktig investering och att vi blir uppmärksammade inom detta område är ett fint betyg och ett viktigt kvitto på att vi driver och utvecklar ett hållbart företag, säger Elisabet Myrby, HR Manager, Ricoh Sverige.

Ricoh har en egen Academy sedan många år tillbaka. Grundstommen är en Säljakademi men på senare år har den vidareutvecklats med ledarutbildningar och under förra året även med en utbildning av alla medarbetare i självledarskap.

Varje år utser Jobtip Sveriges mest spännande bolag att göra karriär på. Tusentals företag granskas och utvärderas utifrån karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang, internationell räckvidd, internt och externt employer brand och mycket mer. Resultatet leder till utnämningen Karriärföretagen – Sveriges 100 mest spännande företag för yrkesverksamma att göra karriär på.

Post Comment