Riverbed tar in Westcon som ny distributör

Nytt samarbetsavtal ska vässa Westcons erbjudande och ge Riverbed mer slagkraft mot marknaden.

Riverbed tar in Westcon som ny distributör 1
Per-Erik Kask, Managing Director på Westcon och Mats Jeborn, Sverigechef på Riverbed

Westcon Nordics & Baltics, en del av det globala distributionsföretaget Westcon International, inleder ett samarbete med Riverbed Technology. Samarbetet innebär att Westcon vässar sitt erbjudande mot kunderna för att kunna erbjuda fler strategiska cloud first-lösningar.

– Vi har tittat mycket på trender och ser att många företag transformerar sig mot cloud first-strategier och snabba, automatiserade och kostnadseffektiva nätverk. Där har det funnits en liten lucka för oss och vi vill kunna erbjuda kunden att komma åt sina data säkert och tillförlitligt oavsett vem eller var som behöver det. Just där passar Riverbed och deras lösningar in väldigt bra, säger Per-Erik Kask, Managing Director på Westcon Nordics & Baltics.

Riverbed är ett företag som funnits på Westcon Internationals radar som potentiell och tillförlitlig partner under en längre tid, men det är i Sverige som ett bredare avtal tecknats först.

– Än så länge är det ett svenskt avtal. Vi hoppas att det ska mynna ut i något större, i första hand mot våra grannländer. Riverbed är ett jättespännande varumärke med starkt engagemang i sin marknadsapproach mot kanalen, säger Jessica Lindoff, marknadschef på Westcon Nordics & Baltics.

Bägge parter ser samarbetsavtalet som otroligt viktigt och lägger stor tonvikt på hur betydelsefullt samarbetet kommer att vara för båda företagen. Det märks inte minst under det uppstartsmöte som nyligen ägde rum på Westcons kontor, där i stort sett hela den svenska personalstyrkan för de båda företagen närvarade för att introducera sig för varandra. Per-Erik Kask ser det som en massiv insats från de båda företagen och liknar samarbetet med ett äktenskap, där upp- och nedgångar upplevs tillsammans.

– Men tillsammans vinner vi, avslutar han liknelsen.

”Stor potential som partners missar” 

För Riverbeds del handlar det om ett strategiskt samarbete för att kunna nå ut till fler kunder på marknaden. De ser även en större möjlighet att nå ut med nya lösningar som skulle kunna hjälpa partners som de kanske inte känner till idag.

– Vi behöver mer kraft ut mot partners. Där är Westcon väldigt värdefullt för oss med den stora marknadskännedom de har och kontaktnäten mot viktiga partners. Det är just partners vi vill satsa mer på och där ser vi i många fall en stor potential som de ofta går miste om. Det finns många lösningar där partners ännu inte sett potentialen, men där vi ser den och vill kunna hjälpa till, säger Mats Jeborn som är Sverigechef på Riverbed.

Westcon ser positivt på samarbetet och just att Riverbed redan är kända ute på marknaden ger goda förutsättningar för ett fruktbart samarbete framöver.

– Westcon på en global nivå har pekat ut Riverbed som en stark leverantör och då är det ju extra kul att vi redan signat med dem, säger Marcus Lindberg, Sverigechef på Westcon Nordics & Baltics.

Det handlar som synes om en storsatsning från båda företagen och även om de idag bara hunnit skrapa på ytan ser de en stor potential för kunder att kunna jobba mer mot molnstrategier och att kunna framtidssäkra företaget.