Rymdminister Matilda Ernkrans besöker RUAG Space

Sveriges rymdminister Matilda Ernkrans besökte  RUAG Space i Göteborg.

Rymdminister Matilda Ernkrans besöker RUAG Space 1Vid besöket berättade VD/landschef Anders Larson om RUAG Space verksamhet och om de utmaningar och möjligheter som finns för rymdindustrin.

“Den globala rymdmarknaden växer i takt med att rymdindustrins tjänster får allt större betydelse för livet på jorden. Samtidigt finns en oro kring den svenska rymdbudgeten. Det har tagit lång tid att bygga upp den position som vi har idag och vi välkomnar ett ökat politiskt engagemang”, sa Anders Larson

För drygt ett år sedan antog regering och riksdag en nationell rymdstrategi som pekar ut riktningen inför framtiden. Den 18 september kommer regeringen att presentera statsbudgeten och då även ge besked om rymdbudgeten.

“Det är viktigt att rymdsatsningar kan hjälpa oss med livet här på jorden. RUAG Space deltagande i europeiska rymdsamarbeten som Galileo och Copernicus är bra exempel på hur svensk rymdteknik bidrar till både ökad samhällsnytta samt det viktiga internationella klimat- och miljöarbetet”, sa Matilda Ernkrans.

Rymdministerns besök vid RUAG Space i Göteborg sker i anslutning till invigningen av Rymdveckan, ett evenemang som brett belyser rymdens betydelse för livet på jorden.