Så breddar Pedab med digital skyltning

pedab-puff-dig-signageDistributören Pedab ger sig in i digital skyltning tillsammans med Toshiba. Målet är att etablera leverantören som en av de största på den svenska marknaden, och att området ska bidra till en 20-procentig ökning av distributörens försäljning inom Retail redan under det första året.

Christer Westerberg är en av de ansvariga för satsningen och säger inte otippat att de ”ser en stor potential ihop med Toshiba på marknaden inom ett område som växer och där vi som distributör kompletterar upp vårt erbjudande mot marknaden.”

Varför ger ni er in i digital skyltning nu?

– Pedab har en stark position inom retailsegmentet där vi det senaste året levererat ut ca 4000 pc-kassor till olika butikskedjor via partners inriktade på butiksdata. Digital Signage är nu ett moget område som vi ser växer kraftigt och passar bra in bland våra övriga it-lösningar för handeln, säger Christer.

Vad hos Toshiba gjorde att ni valde dem?

– Vi är redan distributör för Toshiba pc-kassor och har ett tätt samarbete med dem. När de nu ökar sin satsning på stora displayer för professionellt bruk så passar det alldeles utmärkt för oss att ta med denna lösning i vår portfölj och erbjuda kompletta lösningar till handelskedjor tillsammans med våra partners.

Vilken kunskap har ni kring digital skyltning?

– Vi har ett starkt team inom Retail på Pedab idag och flera av oss var med i tidiga Digital Signage-projekt redan för 15 år sedan. Vi kan hårdvaruprodukterna från Toshiba samt logistik och service med mera. Tillsammans med strategiska partners som tillför programvara och “content” så kan vi vara en viktig del i kundprojekt.

Planerar ni att utöka sortimentet med fler leverantörer?

– Nej, inte i dagsläget. Vi har redan en bra portfölj där Toshibas skärmar tillför högkvalitativa stora skärmar vilket vi tidigare saknade.

Vilken typ av återförsäljare söker ni inom området?

– Lösningsåterförsäljare som har mjukvara samt troligen också kapacitet att producera/koordinera innehållet.

Vilka förväntningar har ni på en åf som jobbar med er?

– Att de ska vara aktiva och drivande av affärer och projekt inom detta område. De behöver ha kompetens att sätta upp lösningen av hårdvara+mjukvara i kundens infrastruktur samt att de eventuellt också bör ha kapacitet att ta fram innehåll för slutkunderna.

– Alternativet där är att kunden eller kundens mediapartners tar fram innehåll.

Vilket stöd kan en åf förvänta sig?

– All form av nödvändig teknisk support samt att vi kommer vara aktiva på mässor och med marknadsföring, gärna med nya partners. Utöver det hanterar vi lager, service, logistik, finansiering med mera.

Vilka affärsmässiga mål har ni inom området?

– Vi vill etablera Toshiba som en av de största leverantörerna av skärmar till Digital Signage lösningar för handeln i Norden. Det ska också bli ett viktigt tillskott till vår befintliga affär inom retail som idag omsätter närmare 100 miljoner kronor i Norden. En rimlig målsättning år ett är att vi ska sälja Toshiba skärmar för 15-20 miljoner.

Post Comment