Så bygger du ett Security Operations Center som inte slukar dina resurser – White Paper

I takt med att cyberhoten ökar blir det allt mer avgörande att oavbrutet kunna övervaka aktiviteten i nätverk och IT-system.

Så bygger du ett Security Operations Center som inte slukar dina resurser – White Paper 1Samtidigt har få företag kapaciteten att bemanna sin säkerhetsfunktion dygnet runt under veckans alla dagar. Men i dag går det att till stor del rationalisera arbetet med automatiserade processer och snabba åtgärder vid hot, intrång och oönskat beteende. Det är alltså fullt möjligt att skapa ett Security Operations Center (SOC) – även med begränsade resurser.

Rätt använt kan ett SOC bli ett kostnadseffektivt kompetenscenter och en avgörande resurs för företag som vill minska riskerna och arbeta proaktivt med IT-säkerhet.

I “How to build a SOC with Limited Resources” går LogRhythms James Carder i ett white paper igenom stegen för att bygga ett SOC utan att för den skull anställa fler medarbetare eller öka budgeten. Han beskriver hur man gör så att medarbetare, effektiva processer och automation tillsammans kan bidra till att höja IT-säkerheten. Läsaren får också ta del av erfarenheter och taktik för en effektiv och framgångsrik implementering av ett SOC.

Ladda ner white paper»