Så ger Microsofts ”Nutidssäkra Sverige” Make IT mer affärer

Thomas Lantz, vd för Make IT i Borås.
Thomas Lantz, vd för Make IT i Borås.

Med kampanjen Nutidssäkra Sverige vill Microsoft få fler företag att se möjligheterna med ny teknik. För Borås-baserade Make IT har den redan burit frukt.

Make IT i Borås är en av de Microsoft-partner som deltar i leverantörens kampanj Nutidssäkra Sverige. Den går ut på att få kundföretag att inse vilka möjligheter som finns med ny teknik och vilket värde de har för affären.

Thomas Lantz är vd hos den lokala Borås-partnern och konstaterar att kampanjen fungerar.

– Vi har redan fått in två case, en befintlig kund som hörde av sig och undrade varför vi inte talat om det här tidigare, och ett företag vi inte har som kund sedan tidigare, berättar han.

Den befintliga kundens reaktion sätter fingret på poängen med kampanjen. Thomas förklarar att de visst talat om fördelarna med mobilitet och nya arbetssätt för sina kunder – ”det är en stor del av vilka vi är och vad vi gör” – men att det faktiskt inte alltid är lätt att få kunderna att tro på budskapet eller helt och fullt förstå möjligheterna.

– När Microsoft säger något får det en helt annan genomslagskraft än när vi, ett lokalt företag med 25 anställda, gör det, säger han.

Det konkreta verktyget i kampanjen är en kort, icke-teknisk enkät med elva frågor på Microsofts eller en partners webbplats. Utifrån svaren kan partnern driva en diskussion kring hur olika Microsoft-lösningar skulle kunna förbättra förutsättningarna för att skapa högre lönsamhet, större tillväxt och ett friare sätt att arbeta.

Det låter lite väl simpelt, fungerar det verkligen?

– Ja, vi har som sagt redan fått två kunder intresserade av det här bara en vecka efter att vi inledde kampanjen.

Utöver enkäten publicerar Microsoft flera praktikfall på kampanjsajten, som ska illustrera och peka på fördelar med den nya tekniken.

Post Comment