Så här blir du datasmart 2019
Hem KRÖNIKA Så här blir du datasmart 2019

Så här blir du datasmart 2019

Publicerat av: Redaktionen

[KRÖNIKA] Det blir allt viktigare att hantera data på smarta sätt. Här tipsar Veeams Dave Russell om de fem viktigaste trenderna att hålla koll på 2019.

Så här blir du datasmart 2019

Veeams Dave Russell

Världen har förändrats drastiskt under senare år, tack vare nya sätt att använda data. Alla processor, till exempel externa interaktioner med kunder och interna arbetsuppgifter som utförs av anställda, lämnar spår i form av data. Lägg till det att data som genereras av maskiner och direkt av människor ökar tio gånger snabbare i volym än traditionella affärsdata. Och sätten som vi använder samt interagerar med data förändras dagligen. Kort sagt, det blir allt viktigare att hantera data på smarta sätt.

Här tipsar Dave Russell som är ansvarig för strategi på lagringsföretaget Veeam om de fem viktigaste sakerna att tänka på för att lyckas.

  1. Användning av flera molnplattformar ökar

I en rapport från McKinsey framgår det att flödet av data till Asien från omvärlden har ökat mer än 45 gånger sedan 2005. Vad gäller Europa handlar det om överföringar på mellan 1 000 och 5 000 Gbps, vilket kan jämföras med 50 Gbps 2005. Företag har i allt högre utsträckning verksamhet i flera länder och verksamheten är i allt högre utsträckning beroende av teknik. Den oundvikliga följden blir att företag använder flera molnplattformar.

Enligt analysföretaget IDC mer än fördubblas investeringarna i molnlösningar, från 2016, till 2021. I reda pengar handlar det om 554 miljarder dollar, cirka fem biljoner kronor, 2021. Det här innebär inte att data som lagras i, och applikationer som körs i, egna datacenter kommer att försvinna. Men blandade lösningar med egna datacenter, applikationstjänster och plattformstjänster i molnet, moln som sköts av externa företag och privata moln, blir allt vanligare.

Trenden är att en allt större del av IT-verksamheten flyttas ut från företagens egna datacenter. Det är en förändring som kommer att fortgå under flera år och det är viktigt att förbereda sig för den redan nu.

  1. Flashkrisen avtar 2019

Enligt en rapport i oktober från analysföretaget Gartner kommer bristen på flashminne att avta till måttliga nivåer till mitten av 2019, främst beroende på ökad produktion i Kina. Det innebär att priserna kommer att stabiliseras.Följden blir ökad användning av flashminne för säkerhetskopiering, vad gäller data som är upp till 14 dagar gamla (operational recovery tier). Det gäller även för replikerade data. Det här innebär snabbare, ”instant”, tillgång till kopierade data. Smart hantering av kopierade data går ofta under benämningen ”Copy Data Management”. Sådan hantering ger ett ökat affärsvärde från data. Exempel på tillämpningar är devops, tester, dataanalys och rapportering.

  1. Prediktiv analys blir självklar

Marknaden för prediktiv analys förutspås växa med 272 procent, från 2017, till 2022. Ett av områdena som förväntas öka mest är prediktiv analys med data som samlas in från sensorer och överförs för analys. Analyserna kan ligga till grund för till exempel rekommendationer och diagnostik. I grund och botten handlar analyserna om maskininlärning. I många fall är målet att utnyttja infrastruktur som redan finns på plats på ett bättre sätt. Lösningar av den här typen gör det möjligt att automatisera drift, med mindre insatser av människor, och därigenom öka tillgängligheten. Sådana lösningar blir allt viktigare i takt med att IT-miljöer blir allt mer diversifierade och hanterar mer data, samtidigt som kraven på tjänstenivåer ökar. Det krävs med andra ord smartare hantering av data.

  1. Generalister tar över IT-avdelningarna

Mitt i allt snack om digitalisering är den viktigaste resursen fortfarande människor. Brist på kompetens och förändrade tekniska miljöer krattar manegen för personer med bred kompetens. Även kraven på affärsförståelse ökar. Trender som standardisering, orkestrering och automatisering spär på utvecklingen. I takt med att applikationer blir mer funktionsrika, kan systemadministratörer få bredare roller. Visst kommer specialistkunskaper att vara värdefulla även i fortsättningen. Men ju viktigare IT blir för företagen, desto större krav ställs det på affärskunskaper för IT-personal. Personalen måste klara av att bidra med värde för fler delområden inom IT.

Men trots allt finns det vissa förhållanden som består, som de här två:

Ÿ – Frustration över gamla lösningar för säkerhetskopiering. De tre största leverantörerna av lösningar för säkerhetskopiering kommer att fortsätta att förlora marknadsandelar under 2019. Kundföretagen byter ut gamla metoder mot mer ”agila” lösningar från nydanande leverantörer som Veeam. Anledningen är att kunderna vill få ut mer värde av data.

Ÿ –  De tre smärtpunkterna: höga kostnader, hög komplexitet och undermålig funktionalitet. Det här är de främsta skälen till att folk som jobbar på datacenter är missnöjda med många leverantörer och byter ut sina lösningar. Exempel på undermålig funktionalitet är låga hastigheter för kopiering och återställning av data, och lång tid för att göra datamängder redo för användning.

  1. 5G ger nya möjligheter att samla in, hantera, lagra och använda större datavolymer

De första 5G-mobilerna kommer ut på marknaden i början av 2019. Men den största tillväxten för 5G kommer till en början troligtvis att ske för kommunikation mellan maskiner och för IoT. 4G-näten för konsumenter som använder mobiler räcker långt. Viktigast under 2019 blir att standardisera och testa 5G-lösningar, och att se till att utrustning blir framtidssäker. I vilket fall öppnar sig nya marknader för återförsäljare, operatörer och molnföretag när de nya 5G-nätverken kommer i gång. Ny hårdvara och nya applikationer som kan hantera de ökade datavolymerna som blir följden av 5G-intåget, snabbare och i realtid, ger möjligheter att skapa nya IT-lösningar Att flytta ut hantering av logik till enheterna i kanten av nätverken (edge computing) är ett exempel.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>