Så här ser våra kontorsvanor ut – bristande förtroende för IT-avdelningen och slarv med viktiga papper 

I en undersökning som kartlagt beteendet hos anställda på små och medelstora företag om svenskarna kontorsvanor svarar nästan en tredjedel att företagens IT-avdelningar inte hänger med i utvecklingen.

Undersökningen, som utförts av Coleman Parks på uppdrag av Epson, berör flera områden på kontoret, allt från förtroendet för IT-avdelningen till hurSå här ser våra kontorsvanor ut – bristande förtroende för IT-avdelningen och slarv med viktiga papper  1 vi hanterar känsliga dokument. Vad som går att utläsa från resultatet är att det finns ett växande missnöjde hos svenska anställda gällande sina IT-avdelningar. Uppemot en tredjedel av respondenterna svarade att man tycker att IT-avdelningarna har hamnat på efterkälken samtidigt som var tionde svensk anser att samma avdelning inte följer tekniktrender utan arbetar på redan inslagen väg.

  • ”Vad vi ser är förmodligen en ökad medvetenhet hos de anställda. Vi ställer helt enkelt högre krav på IT-avdelningen än vad vi gjorde för fem- tio år sedan. Varje anställd är idag fullt medveten om de risker som finns både online och i verkliga livet. Det är upp till varje enskild individ hur trendkänslig man vill vara men att arbeta med gammal teknik gynnar sällan företagets anställda .” Säger Maths Arvesjö, försäljningschef, Epson Sverige

Rapporten ger oss samtidigt svar på vad vi värdesätter på kontoret gällande teknik. Först ut kommer, inte så förvånande, laptopen tätt följt av mobiltelefonen och skrivaren som kontorets tre viktigaste beståndsdelar.

Bordsgrannen kan mycket väl gå bakom ryggen på dig
Våra vanor kan såklart förbättras. Det finns om inte annat en god förbättringspotential då nästan en fjärdedel av de anställda vid svenska företag uppger att de någon gång delat vidare konfidentiellt material med kollegor. Vidare uppger 27 procent att de hittat konfidentiella papper liggandes i skrivaren som inte blivit hämtade.

Vi läser hellre från papper än från skärmen
I undersökningen har respondenterna svarat att de i snitt skriver ut elva sidor per dag. 60 procent svarar att de använder skrivaren mer än en gång per dag och fler än hälften av respondenterna svarar att de hellre läser från utskrivet papper än från datorns skärm.

  • ”Människor upplever fortfarande att det är bättre att läsa en utskrift än att läsa samma dokument på en skärm. Förmodligen handlar det om att få en överblick av texten man läser, det får du inte om du läser direkt från skärmen. Samtidigt ska man bara skriva ut så många sidor man faktiskt behöver, och samtidigt ge sig själv de bästa förutsättningarna genom att tänka hållbarhet genom hela processen från köp till utskrift”, säger Maths Arvesjö, försäljningschef, Epson Sverige