Så lägger du grunden till ett lyckat partnerår

IT-Kanalens kanalcoach Milos Herman från Antoma ger dig värdefulla råd om hur du som återförsäljare bäst tar dig an partneråret 2014. 

Milos Herman, en av grundarna av Antoma, pekar på vikten av att sätta upp tydliga mål tillsammans med sin partner.
Milos Herman, en av grundarna av Antoma, pekar på vikten av att sätta upp tydliga mål tillsammans med sin partner eller leverantör.

Den indirekta sälj- och marknadskanalen är kanske hetare än någonsin. Alla leverantörer, eller åtminstone de flesta, betonar hur viktiga partners är för deras tillväxt och hur de långsiktigt skall fokusera resurser mot partners. Som återförsäljare, integratör eller annan partner till de stora leverantörerna, har du anledning att fundera över dina samarbeten inför 2014.

Har vi rätt sammansättning av leverantörer och samarbetspartners?

Inför ett nytt verksamhetsår är det ett bra tillfälle att analysera ett antal saker för att säkerställa framgångsrik försäljning, ökad närvaro hos kunderna eller fler marknadsandelar. Vilka mål sätter vi upp för de kommande kvartalen, vilka nya konkurrenter har dykt upp, vilka kunder vill vi lyckas attrahera och hur har behoven hos våra befintliga kunder förändrats? Men kanske framförallt en viktig fråga – har vi rätt leverantörer för att uppnå våra mål bättre?

I takt med att ert företags mål justeras, ser behovet av samarbetspartners också annorlunda ut. Därför är det viktigt att hela tiden se över sin sammansättning av leverantörer och andra samarbetspartners och involvera dem i er marknads- och säljplanering i god tid. En stark och effektiv partnerstruktur har inte bara en typ av partners, utan partners med olika specialisering. Våga tacka nej till leverantörer som vill börja samarbeta med er, men som kanske inte tillför något extra, utan bara blir ytterligare en bland andra med samma kompetens och erfarenhet. Försök samtidigt att attrahera nya partners som kan tillföra ett ytterligare värde till ert erbjudande mot era kunder.

Utbilda er

Lika viktigt som att ha rätt leverantörer är att ni är ordentligt utbildade på deras erbjudande och att ni kan känna er trygga att bära fram deras budskap tillsammans med ert erbjudande. Diskutera tillsammans med era partners vilken kompetens ni och de behöver för att samarbetet skall bli ännu mer framgångsrikt och gör upp en gemensam utbildningsplan.

Sätt upp gemensamma mål – och mät utfallet!

Till sist är rekommendationen inför 2014 att sätta upp tydliga mål för ert samarbete och mäta utfallet både partners och er själva ordentligt. Det man kommer överens om och mäter blir oftare gjort med bra kvalitet.

Lycka till med ett framgångsrikt 2014 tillsammans med era partners

__

Det finns få som har bättre koll på kanalstrategi än Milos Herman på Antoma. Han var med och grundade bolaget som har hjälpt över 100 kanalaktörer till nya affärsmöjligheter och högre lönsamhet.  Som IT-Kanalens kanalcoach delar han med sig av sina välgrundade insikter och välbeprövade erfarenheter kring hur du som partner i kanalen bör tänka, planera och inte minst agera för att nå bättre resultat.

Post Comment