Så möter staden stockholmarna på ny webb

Nu har Stockholms stad sjösatt en ny webbplattform på den egna toppdomänen .stockholm.

Så möter staden stockholmarna på ny webb 1En webbplats har blivit flera – var och en målgruppsanpassad och nischad, och samtidigt en del i en genomt

I en ny digital värld är det är viktigt att stockholmare, företagare och besökare kan ta del av Stockholms stads utbud på ett enkelt och effektivt sätt. Stadens webb, med 18 miljoner besök per år, är den i särklass viktigaste kommunikationskanalen.

– Vi har nu tagit ett stort steg för att skapa en bra användarupplevelse för våra målgrupper, och med det lagt grunden för att arbeta mer effektivt med webbkommunikation, säger Anna Klynning, kommunikationschef, stadsledningskontoret.

Toppdomänen – ett digitalt signum unikt för Stockholm

Stadens nya webb är en så kallad multisajtlösning och består av cirka 30 webbplatser med ny struktur och omarbetat innehåll. Nya webbadresser till olika domäner beskriver för användaren vad det handlar om, till exempel förskola.stockholmäldreomsorg.stockholm eller motionera.stockholm. Allt hålls samman med en struktur som så långt som möjligt ska matcha människors beteenden på nätet, där de allra flesta söker sig fram via en sökmotor.

En ny databas för stadens serviceutbud, Hitta service, har integrerats och anpassats i de olika sajterna. Dynamiska kartor, med exempelvis cykelpumpar i staden eller var en arrangör kan hitta evenemangsplatser, finns också på den nya webben.

Inför varje del som byggts har användarnas beteendemönster analyserats genom sökordsanalyser, målgruppsanalyser och intervjuer. Skräddarsydda mål för varje del av webbplatsen ska garantera att den fungerar på bästa sätt och lägger grunden för fortsatt utveckling under 2020.

Toppdomänen .stockholm används i ett första skede av stadens egna verksamheter. Kvalitet och säkerhet garanteras genom det mät- och uppföljningsarbete som ska användas för webb i staden framöver.

Tänkt struktur. Målet har varit att förenkla för stockholmare och alla andra som använder stadens webb.