Så ökar du dina chanser att lyckas som startup!

Du har kanske redan en lysande idé till en produkt eller tjänst, men hur lyckas du med att realisera den? Kommer någon att vilja betala för den och kommer den att bli lönsam? Läs vår konsult Leifs blogginlägg om hur du lyckas som startup!

Det finns redan otaliga idéer som aldrig lyckas, trots att de får hjälp av riskkapitalister som öser pengar och lovord över idéerna. Hur kan du lyckas när de Så ökar du dina chanser att lyckas som startup! 1inte gör det? Tyvärr räcker det inte bara med en lysande produkt eller tjänst för att lyckas. Det måste finnas ett behov kopplat till den också. Men även om det finns ett behov kan det vara så att de som har behovet inte ser att de har ett behov. Hur gör du då?

Ett sätt är att sätta sig in i användarens situation. D.v.s. hur ser användarens problembeskrivning ut och hur upplever användaren att din produkt hjälper dem att förbättra deras liv? Det kan vara så att användaren har andra, större problem och därför inte ”orkar” ta tag i det problem som du löser. Det kan även vara så att det saknas något i din produkt som gör att användaren tvekar, men som du inte har upptäckt än.

Enkelt! Jag frågar mina kunder vad de vill ha så får jag svaren!?

Låt dig inte luras av vad någon säger att de vill ha. Det är färgat av personens kunskap och tidigare erfarenhet (eller brist på densamma). Dessutom är vi människor oftast lösningsorienterade, så vi vill gärna beskriva en trolig lösning på problemet istället för det behov vi har.

”Om jag hade frågat mina kunder vad de ville ha hade de svarat; Snabbare hästar!”, Henry Ford

Det kan även skada din produkt att, bara lyssna på dina användare. Ett exempel är möjligheten att ogilla något på Facebook. En ”ogilla” knapp har länge stått högt upp på användarnas önskelista. Här har Facebook valt att inte lyssna på användarna då de tror att en sådan skulle skapa osämja bland användarna och dålig PR för Facebook.

Vad ska jag leta efter?

Olika människor har olika behov. Ett sätt är att kategorisera personer efter olika behovsprofiler. Undvik dock att kategorisera personer utifrån kön, ålder, etnicitet, … Det är stor risk att det leder fel! Att en person är en ung kvinnlig tandläkare har inget med hennes intresse för motorcyklar att göra!

Kategorisera istället utifrån egenskaper som följer behovspyramiden t.ex. hunger, rädsla, uppskattning, m.m. Från detta kan du sedan skapa undergrupper t.ex. frihetsälskande pendlare som vill kunna lämna barnen lite senare på dagis utan att komma försent till jobbet, trots rusningstrafiken.

När du nu har definierat behovet är det mycket lättare att vara kreativ i dina lösningar och det är lättare att få din målgrupp att bli attraherad av din produkt!

Men, varför inte bara skriva motorcykelälskande pendlare?

Det är en möjlighet, men det kan vara så att det finns ett hinder för hen att skaffa en motorcykel och då kan andra alternativ behövas för att uppnå samma mål! Erbjuder du bara motorcyklar kanske hen går till en konkurrent och när hindret är borta för att skaffa motorcykel är det sannolikt att hen även gör den affären hos samma konkurrent och du förlorar affären. Det är oftast enklare att sälja mer till en existerande, nöjd kund än till okända.

Det är en möjlighet, men det kan vara så att det finns ett hinder för hen att skaffa en motorcykel och då kan andra alternativ behövas för att uppnå samma mål! Erbjuder du bara motorcyklar kanske hen går till en konkurrent och när hindret är borta för att skaffa motorcykel är det sannolikt att hen även gör den affären hos samma konkurrent och du förlorar affären. Det är oftast enklare att sälja mer till en existerande, nöjd kund än till okända.

Vem betalar?

Den uppmärksamme har redan sett att jag hittills undvikit ordet ”kund” i mina beskrivningar. Om det inte är brukaren av din produkt som betalar uppstår ytterligare utmaningar, men även möjligheter. Utmaningarna består i att, tillsammans med brukaren, övertyga en tredje part om att behovet av din produkt är viktigt och att priset är rimligt.

Möjligheterna ligger i att ”sälja” produkten direkt till inköparen och sedan får användarna anpassa sig. Handen på hjärtat, hur många har inte blivit hänvisade till en produkt som inte har brukaren som största inspirationskälla?

Hur vet jag att jag är på rätt väg?

Testa dina idéer så fort det bara går! Idag finns det verktyg för att simulera riktigt beteende från bara foton av en kladd på ett papper, så du behöver inte ha en klar lösning för att få feedback från användare. Du behöver inte heller automatisera alla steg i processen innan du går live. Du kan göra vissa steg manuella medans du validerar dina idéer. Får du ingen som använder, köper eller frågar efter din produkt är det ju ingen ide att utveckla den! Då kan det vara viktigare att satsa på kundundersökningar och marknadsföring istället för att hitta rätt problem att lösa. När du märker att du börjar få svårt att serva alla, då kan du börja effektivisera de mest kritiska stegen i processen. På så sätt undviker du att spendera för mycket tid på att utveckla funktioner som inte behövs.

Hur kan Seavus hjälpa dig öka dina chanser?

  • Vi tillhandahåller teknisk och affärsmässig vägledning baserad på flera års erfarenhet, branschstandarder och bästa praxis
  • Vi har egna innovations- och FoU-team som gör att vi konstant kan följa teknikutvecklingen inom områden som telekom, finans och bank, hälsa och sjukvård samt tillverkning, m.m.
  • Vi har en stor kundbas i olika branscher och kunskaper som lätt kan återanvändas och delas, vilket är en integrerad del av vårt uppdrag, vision och kärnvärden.
  • Vi är en nearshore-partner med kulturell närhet. Detta gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar utan att kompromissa med kvaliteten och tillgängligheten.

Blogginlägg om hur du lyckas som startup, av Leif Berglund, konsult på Seavus.