Så raderar du datan rätt inför GDPR

Tillsammans med vår GDPR-expert, Elinor Engström, sticker vi hål på en rad myter om dataradering och ger dig en enkel checklista med 5 raderingsmetoder som inte fungerar fullt ut.

Så raderar du datan rätt inför GDPR 1
Informationen sparas på varenda enhet som har en hårddisk. Bild: Piotr Łohunko

Självklart tipsar vi också om vilken raderingsmetod som är säkrast och tryggast.

– Att få kontroll på all persondata, sätta upp processer för hur de ska hanteras och vilka åtgärder som måste vidtas för att skydda uppgifterna vid ett dataläckage, är ju viktigt för alla organisationer. Detta perspektiv är ofta ingången i de flesta seminarier om GDPR. Väldigt sällan pratar man mer konkret om VAR informationen finns fysiskt, samt HUR man faktiskt kan garantera att radera informationen så den inte går att återställa. Vi känner att vi vill fylla det kunskapsglappet, säger Elinor Engström, GDPR-expert på Office Management.

5 osäkra raderingsmetoder:

  • Att slänga filer i Papperskorgen och tömma den innebär bara att filen inte längre går att nå från skrivbordet. Filen finns dock kvar i en indexeringstabell även om en vanlig datoranvändare inte kan få fram den.
  • Ett Formateringskommando uppdaterar tabeller som anger att alla filer och kataloger har tagits bort. Men dessa filer tas inte bort fysiskt från enheten (hårddisken).
  • Ett Filraderingsverktyg kan skriva över filer och enskilda partitioner av information på en hårddisk, men aldrig all information på hela hårddisken.
  • Avmagnetisering är en metod som används för att radera data. Men vet du inte hur kraftigt magnetfältet bör vara, samt hur länge enheten (hårddisken) bör utsättas för magnetfältet, kan information fortfarande finnas kvar.
  • Även om din enhet (hårddisk) skadas och inte längre går att använda finns informationen den lagrat fortfarande kvar. Därmed går den också att återskapa.

Vilka metoder funkar då?

Ingen av metoderna i listan ovan garanterar att data inte kan återskapas, vilket innebär att de utgör en säkerhetsrisk du bör vara medveten om.

– Känslig information kan lagras på varenda enhet som har en hårddisk. Skrivaren, datorn, mobiltelefonen och digitalkameran till exempel. Data som kan ligga kvar är exempelvis personuppgifter, affärskritisk information och information rörande din organisation. Av den anledningen vill man kunna garantera att informationen inte går att återställa. Blancco 5 hårddiskradering är en garanterad och säker lösning på problemet, säger Elinor Engström, GDPR-expert på Office Management.