Industriföretag stor marknad för e-handelslösningar

Enligt en undersökning som Episerver har gjort ligger svenska industriföretag i tillverkningssektorn efter när det gäller att utnyttja e-handel mot företagskunder.

Det kan låta som en dålig nyhet, men är i själva verket förstås motsatsen. Åtminstone för dig som säljer lösningar för e-handel. När bara 40 procent av företagen utnyttjar näthandel – detta handlar uteslutande om B2B – innebär det att du som säljer e-handelslösningar har 60 procent av företagen att jobba på.

Episerver bedömer att potentialen i näthandel är dubbelt så stor som i den fysiska handeln. Slutsatsen bygger visserligen på förhållanden i USA, där omsättningen i B2B-handel på nätet är dubbelt så hög som i detaljhandeln. En annan slutsats är att cirka hälften av de företag som börjar använda näthandel ökar det genomsnittliga ordervärdet och minskar kostnader för nykundsanskaffning.

I Sverige har en tredjedel av företagen som börjat utnyttja e-handel sett en ökning i omsättningen. Hälften har hittat nya kundgrupper och hälften ser en förändring i köpbeteende, bland annat att varje kund lägger fler order. Men trots den tydliga omsättningsökningen var inte detta huvudskälet till att börja nyttja e-handel. Enligt undersökningen var det bara 14 procent av företagen som resonerade så. Den främsta drivkraften var i stället att kunna ge bättre service, hävdar 55 procent av de svarande.

Av de svenska företag som inte använder e-handel är det inte ens hälften som har det i sina planer.

Så var finns motståndet? Det som gör att företag väljer att inte satsa på e-handel och som du som återförsäljare måste hjälpa dem att övervinna? Tolv procent säger att deras it-miljö inte gör det möjligt och att de inte har en budget som tillåter en sådan satsning. Hela 25 procent säger att deras val bottnar i att de inte ser någon konkurrensfördel.

Och visste du att fax fortfarande är ett centralt säljverktyg för många företag inom tillverkning? Hela 14 procent av de undersökta företagen tar fortfarande emot order via fax. Så då vet du hur motståndet ser ut!

 

Post Comment