Så tyder du partnerprogrammet

Du har precis fått det nya partnerprogrammet i din hand. Det som ska vara enklare och göra dig mer lönsam. Men stämmer det? Hur ska du tyda dokumentet framför dig för att få reda på om livet verkligen kommer att bli bättre som leverantören hävdar? IT-Kanalen guidar dig.

Symantec, VMware, Cisco, HP, Lenovo. Listan kan göras lång på leverantörer som nyligen lanserat nya partnerprogram. Alla säger ungefär samma sak: att det ska bli enklare och mer lönsamt att göra affärer med dem. Men blir det så? Och hur viktigt är partnerprogrammet egentligen? Som återförsäljare, vilka delar borde jag titta särskilt på i ett partnerprogram hos en ny leverantör, eller i ny upplaga hos en befintlig?

IT-Kanalen tar dig steg för steg genom den digra uppgiften att dechiffrera dokumenten. I somliga fall är det enkelt, i andra fall inte så enkelt. Men vi kan lösa uppgiften tillsammans.

Lönsamheten hotas

Milos Herman, en av grundarna av Antoma som hjälper kanalen i strategifrågor.
Milos Herman, en av grundarna av Antoma som hjälper kanalen i strategifrågor.

Det första du bör titta efter är det delar som beskriver stödet från leverantören. Milos Herman på konsultföretaget Antoma har arbetat i över tio år med kanalstrategifrågor och pekar på att detta är en av de viktigaste delarna i ett program och en leverantörs-partner-relation.

– Det handlar om lönsamhet. Brist på stöd från leverantören äter upp marginalerna för dig som återförsäljare fort.

Det kan handla om specifika situationer som vad som händer om du råkar ut för ”döda produkter” – produkter som helt enkelt inte fungerar vid leverans, vilket stöd du kan få om det uppstår problem till följd av det står fel i en handbok och någon konfigurerar utrustning felaktigt. Men givetvis också mer generellt; hur mycket och vilken typ av support inför och efter en affär leverantören är beredd att ge.

– Det ska stå inskrivet konkret i avtalet med partnern, vilka personer har man access till och hur mycket. Vilken service står de för om en produkt inte fungerar och hur snabbt får du som återförsäljare hjälp.

Han medger att det är aningen ovanligt med sådana exakta skrivningar, men det ska ändå stå något om ambitionen från leverantörens sida.

Post Comment