Hem Nyheter Så undviker du att digital transformation skapar otydlighet i företagsledningen

Så undviker du att digital transformation skapar otydlighet i företagsledningen

Publicerat av: Redaktionen

Digital transformation ligger högt upp på agendan hos svenska företag. Många är på god väg med att implementera digitala lösningar för att förenkla processer och vara rustade för framtidens utmaningar.

Så undviker du att digital transformation skapar otydlighet i företagsledningen 2

Henrik Nilsson, Regional Vice President och chef för Apptio i Storbritannien och Irland samt Norden och Benelux

Financial Times Focus har tillsammans med Apptio intervjuat 550 chefer i ledande positioner från nio olika branscher på tolv olika marknader. Undersökningen visar att jakten på digital transformation har lett till ett tätare samarbete samtidigt som den också har bidragit till en större osäkerhet och spänningar mellan IT- och ekonomiavdelningarna.

Mer än två tredjedelar (68 procent) är eniga om att digital transformation har förbättrat samarbetet på ledningsnivå gällande utecklingen av nya produkter och tjänster medan 47 procent uppger att digital transformation suddar ut gränserna mellan jobbfunktioner och ansvar. Samma undersökning visar också att CFO:erna står inför utmaningar på grund av den digitala transformationen där bara 30 procent av de tillfrågade var eniga om att CIO:er och CFO:er är överens. Den nya dynamiken skapar därför spänningar mellan ekonomi- och IT-chefer.

I takt med att teknologi och digitalisering blir allt viktigare för företagen har CIO-rollen rört sig närmare CEO:n. Modern teknologi och verktyg gör det möjligt för CIO:er att styra verksamhetens IT-investeringar i realtid och därmed fatta bättre datadrivna beslut för att eliminera onödiga utgifter. CIO:ns roll har med andra ord ändrat sig från att enbart ansvara för att IT fungerar till att nu också vara direkt ansvarig för strategiska verksamhetsbeslut.

Undersökningen visar på några tydliga behov i företagsledningen för en framgångsrik digital transformation.

  1. Skapa transparens för ett ökat samarbete mellan team

Med digital transformation kommer nya verktyg och arbetsprocesser som möjliggör transparens. Se till att du uppmanar dina team till att använda denna insikt för att samarbeta och öka deras kommunikation med resten av verksamheten. Delade ansvarsområden kräver ännu större öppenhet kring utmaningar och lösningar.

  1. Låt CIO:n rapportera direkt till CEO:n

Undersökningen från Financial Times Focus och Apptio visar att CIO-rollen är den mest effektiva för att skapa förändring baserat på kundinsikter och data – ännu mer än CMO:n eller CEO:n. CIO:er är är därför väl lämpade som förändringsagenter i verksamheten. Men för att det ska lyckas är det viktigt att du som ledare skapar optimala förutsättningar för CIO:n. En avgörande faktor är att CIO:n får mandat att driva förändringen själv, eventuellt genom att rapportera direkt till CEO:n.

  1. Skapa tillit till IT-avdelningen

Undersökningen visar att bara 30 procent av de tillfrågade cheferna har tillit till att IT-avdelningen har kontroll över hur molntjänsterna används i verksamheten. Digital transformation kräver smidiga IT-tjänster såsom molntjänster men det är väldigt många som ännu inte har tydliga mål för användandet av just molnet. Undersökningen visar att mindre än en femtedel av verksamheterna (16 procent) har tydligt definierade ramar för att nå målsättningen att framgångsrikt mäta hur molnet används på bästa sätt. Ju större tilliten till CIO:n är desto mindre är sannolikheten att det uppstår spänningar mellan avdelningarna.

Han var delaktig i att lansera Apptio i Europa och har varit med och förändra sättet kring hur CIO:er och IT-chefer hanterar, planerar och optimerar deras it-investeringar. Har har banat väg för Technology Business Management (TBM)-konceptet i nordeuropa och samarbetar med TBM Council kring att realisera de tre mandaten gällande utbilgning, samarbete och certifiering inom denna diciplin. Apptio är teknologikonsult till TBM Council.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>