Så växer din marknad med 110 miljarder

Hans Werner, vd Radar Ecosystem Specialists
Hans Werner, vd Radar Ecosystem Specialists.

110 miljarder kronor. En nätt summa som motsvarar tillväxten i din marknad fram till år 2020, enligt Hans Werner på analysföretaget Radar Ecosystem Specialists.

Hans Werner talar om en revolution. Han kallar det inte så, men det förefaller vara en rimlig benämning på de förändringar som sker och kommer att fortsätta fram till år 2020. Det handlar om dina kunder, svenska företag, som i allt högre grad måste förlita sig på it för att behålla eller stärka sin konkurrenskraft. Det handlar om globala, starka trender. Men det är trender som han menar kommer att påverka svenska företag i högre grad än andra. Och därmed den svenska it-partnerkanalen mer än andra.

– Det beror på att det finns ett uppdämt behov av innovation i Sverige. Det har under lång tid varit ett starkt fokus på kostnadsbesparingar och om svenska företag ska kunna möta den allt skarpare konkurrensen behöver man driva innovationen långt mycket längre, säger han.

Integration för innovation

Hans Werner lyfter fyra områden eller fyra trender. Den första kallar han integration. Men det handlar inte primärt om teknisk integration, utan om att integrera koncept och egenskaper för att på så sätt skapa innovation. Han tar Volvos senaste stolta projekt XC90. Det är alltjämt en bil på fyra hjul, med ratt och växelspak. Men den är full av innovation.

– Den är ett bra exempel på hur man har tagit redan kända delar och skapat något nytt. Vi gillar hur ny presentationsutrustning är integrerad i bilen, hur mekaniska system har ersatts av digitala system.

Men även om Hans understryker att han med integration inte menar ”sammankoppling av it-system” så finns det förstås ett stort mått av teknik i detta. Så pass stort hävdar han att området kommer att öka med 100 procent fram till 2020 och nå ett värde av 20 miljarder kronor för it-branschen.

– Då gäller det att vara parkerad på rätt ställe, påpekar han.

Att information finns med på Hans karta över starka tillväxtområden överraskar knappast. Men det handlar inte bara om lagring eller snygga, smarta analysapplikationer. Det handlar givetvis om det men också om allt som rör informationshantering och möjligheter att skapa värde ur information.

– Det handlar också om hur snabbt minnesstrukturer klarar att återge data till applikationer så att folk inte tappar intresse, det handlar om hur snabbt data måste flöda internt och externt för att över huvud taget ha ett värde.

– Och det innebär att man måste ha ett fokus på infrastrukturen. Så det här inte bara en rent verksamhets- och applikationsorienterad historia utan har också en bäring i infrastrukturen.

Digitalisering driver snabbast

Värdet då? Tja 20 miljarder kronor här också, vilket innebär en ökning på i runda tal 150 procent.

När Hans kommer till det tredje området börjar det bli riktigt intressant. Det handlar om inget mindre än att företag måste förändra sina affärsmodeller för att stå emot en allt hårdare konkurrens. Och de måste göra det till stor del med hjälp av it, med hjälp av digitalisering. Och nota bene att ”digitalisering” inte handlar om att göra analog information digital (även om det för all del är en delmängd av det), utan främst om att förändra affärsprocesser och alltså hela affärsmodeller på sätt som drar nytta av ny teknik.

– Vi ser att man lägger mer och mer pengar på att utveckla och förändra sina affärsmodeller, mer och mer pengar på att byta kostnader som har med personal att göra mot lösningar som tar bort personal, automatiserar. Och man ägnar betydande utvecklingsresurser på att ta in ny teknik i produkter och tjänster, säger Hans.

Man, det vill säga svenska företag, måste förändra sitt synsätt och inse att det inte går att sälja produkt längre, utan produkt med egenskap. Det betyder, förklarar Hans, att man exempelvis måste integrera finansiella lösningar i produkten,  bygga digitala säljkanaler och arbeta med multikanaler. Och det kan innebära att det blir nödvändigt att integrera sin värsta konkurrent i sin egen värdekedja.

– Det här är ett område som växer väsentligt mycket snabbare än alla andra områden kommer att nå ett värde på 30 miljarder kronor 2020.

Spännande? Utmanande, sa Bull. Och det är inte bara utmanande för kunderna, det är kanske framför allt utmanande för dig i partnerledet. För det är du som måste hjälpa kunderna i detta. Fast om du ser det här som utmanande och kanske rentav skrämmande torde nästa område kunna få en och annan i åf-ledet att behöva byta underbyxor. Det är nämligen inget tillväxtområde, utan ett område där pengarna flyttas. Det är för all del inga rykande färska nyheter Hans levererar, men när han pratar om att hälften av den traditionella produktförsäljningen kommer att försvinna och flytta till tjänstebaserade modeller, inser man kraften och vikten av förändringen.

– Det är 50 miljarder kronor som kommer att flytta över till tjänstesidan fram till 2020. Så är man fel positionerad här kan det bli rätt jobbiga konsekvenser och det börjar vi se nu. I form av marginalsänkningar, redundans på vissa typer av it-kategorier och konsolideringar som ett försök att ändra mixen i kundstock och lönsamhet.

Jättemöjlighet

Men är inte kanalen, partnerledet, redan på väg åt det hållet? Jo, medger Hans. Men faktiskt inte i tillräckligt hög takt, hävdar han. Än så länge är den här förändringen framför allt kunddriven, med leverantörer som ”hänger på efter bästa förmåga”.

– De flesta är låsta i den traditionella affärsmodellen. Man är för beroende av den och hamnar då i ett prispressarläge och i sjunkande marginaler. Och ju längre ner man faller i det, desto svårare får man att röra sig mot den andra modellen.

Fast det finns givetvis undantag och de börjar bli allt fler.

– Vi ser en del aktörer som försöker axla den här förändringen och etablera ett ledarskap kring det.

– Det är ju en jättemöjlighet både för AB Sverige och för svensk leverantörskår. Därför att det som händer hos oss händer först i mångt och mycket. Det kommer alltså att hända i Europa, och senare ännu längre bort.

Post Comment