Säkerhet avgörande för framgångsrika digitaliseringsinitiativ

Dell har i dagarna presenterat den nya globala undersökningen, Digital Transformation Security Survey, som visar att säkerhet är en avgörande faktor för Digital Transformation.

Undersökningen pekar på att säkerhet ofta ses som en barriär till digital omvandling, och därför är något som tas med på den digitala resan alldeles för sent. Samma studie visar samtidigt att välfungerande säkerhetsteam kan verka som möjliggörare för den digitala transformationen i företag, om säkerhet är något som tas hänsyn till tidigt i planeringsprocessen.Digital Transformation

Digital Transformation har länge utpekats som en ödesfråga för näringslivet och Skandinavien har visat sig ligga långt fram i sin digitala strävan. Dells undersökning visar att:

  • 93 procent av de skandinaviska svarande menar att rätt resurser till säkerhet är en avgörande faktor för att kunna sjösätta innovationsinitiativ
  • 96 procent av de skandinaviska svarande säger sig investera i digitala teknologier för att förändra sina verksamheter, med hjälp av mobila-, moln- och IoT-baserade strategier

Men trots den digitala optimismen är många företag i Skandinavien, och världen över, mitt uppe i digitaliseringsprocesser utan att helt förstå i vilken utsträckning den egna verksamheten faktiskt förändras digitalt. Endast 23 procent av de skandinaviska svarandena som är beslutsfattare inom IT- och säkerhetsområdet menar att det egna företaget är mitt uppe i en digital omvandling, men ställer man samma fråga om branschen som sådan menar hela 95 procent den är mitt uppe i den digitala transformationen. Detta medan 22 procent menar att man bara just påbörjat den egna digitala transformationen.

Alltjämt svarar 76 procent av att de börjat arbeta med mobilitet, och 70 procent att de börjat använda molnapplikationer, medan 59 procent även börjat använda en molninfrastruktur – några de vanligast förekommande anpassningarna när man talar Digital Transformation.

Rätt säkerhetsstrategier möjliggör för företag att bli digitalt mogna

Säkerhetsanpassning har tidigare ofta uppfattats som ett hinder – och i vissa fall rent av en bromskloss – för verksamheter i det sömlösa införandet av ny teknik. Det brukar låta så att ny teknik ibland får låta vänta på sig innan dess att man hunnit vidta nödvändiga säkerhetsimplementeringar inom organisationen. Men tänk om ny teknik, som främjar de anställdas produktivitet, också kan föregås av nya säkerhetslösningar?

Dagens sofistikerade och ständigt föränderliga säkerhetshot, gör det viktigare än någonsin för organisationer att utvärdera sin syn på säkerhet – och se till att den spänner inte bara över den egna verksamheten, men också över de enheter som på något sätt är uppkopplade mot företaget.  Dell Security menar att man måste hjälpa organisationer förändra synen på säkerhetsteamen som “stöttepelare”, och istället se dem som de möjliggörare av den digitala omvandlingen som de faktiskt är.

Post Comment