Säkerhetsdistributören Infinigate tar Dell Software till kanalen

Dells resa ut i kanalen och allt djupare in i datacenter fortsätter oförtrutet, vad det verkar. En av senaste nyheterna i flödet är att Infinigate, som fokuserar på lösningar för it-säkerhet, tar in Dell Software på europeisk nivå. De har sedan tidigare avtal för  Sonicwall, som Dell förvärvade 2012.

Så här skriver Infinigate i ett pressmeddelande:

Distributionsavtalet täcker Dells programvaruportfölj där Infinigates fokus kommer ligga på säkerhet och närliggande lösningar som […] kompletterar det existerande erbjudandet i de respektive länderna där Infinigate idag är representerat; UK, Tyskland, Schweiz, Österrike, Sverige, Norge och Danmark.

Dell Software har valt Infinigate som sin europeiska säkerhetsdistributör baserat på gruppens kompletta värdeadderande erbjudande, specialistkompetens och hur man bevisat att man under många år stöttat sina återförsäljare i arbetet med sälja och implementera avancerade säkerhetslösningar.

Genom att bygga vidare på det existerande samarbetet med Dell SonicWALL kommer Infinigate kunna erbjuda full service även för Dell Software, stötta inom pre- och post-sale, marknadsföring, utbildning och teknisk support för partners.

David Martinez, grundare och ceo i Infinigate-gruppen förklarar på sedvanligt manér att han är mycket glad och så vidare. Dells kanalansvarige på EMEA-nivå, Andy Zollo, påpekar att detta stärker Dells närvaro i kanalen ”genom värdeadderande tjänster som stöttar strategin att kunna leverera end-to-end lösningar”.

 

Post Comment