Säkra tillgängligheten – också i semestertider

Nu är det högsommar och de flesta tar nu några välförtjänta veckor ledigt. Men samtidigt som stora delar av befolkningen går på semester så förväntar sig de flesta att applikationer, tjänster och data ska vara tillgängliga. Ett modernt företag förväntas vara tillgängligt 24/7, även under semestertid. Men vad händer om det sker driftavbrott just den vecka då företagets IT-ansvarige har gått på semester? Kommer det ta längre tid än vanligt att få igång allt igen, och hur kommer det i så fall påverkar företagets omsättning och rykte? Veeam presenterar här tre saker man bör tänka på innan semestern för att säkra att företagets applikationer, tjänster och data är tillgängligt hela sommaren:

veeam

1. Undvik nedtid

Oavsett om det är planerat eller inte så kommer avbrott i viktiga tjänster att få konsekvenser vad gäller företagets rykte eller omsättning. I en tid där det förväntas att tjänster och produkter ska vara tillgängliga dygnets alla timmar ses icke planerad nedtid som oacceptabel, särskilt idag då det är möjligt att undvika. Även om de anställda i företaget är medvetna om att systemet kommer att vara nere under en period, kommer det ha en negativ inverkan på produktiviteten, lönsamheten och arbetsgången. För att inte tala om de kunder som inte kommer åt de tjänster de behöver använda – kanske mitt i natten svensk tid om du har kunder i andra tidszoner. Ett modernt företag kräver ständig och tillförlitlig tillgång till data – kanske särskilt under semestern.

2. Rensa bort onödig data

Det är få saker som så lite betraktas som ett problem, samtidigt som det också har så stor inverkan på företagets tillgänglighet, som meningslös data. Data som tar resurser i datacentret och kan leda till sämre prestanda och systemfel. För att upprätthålla god tillgänglighet är det viktigt att hålla koll på detta. Vanligt är exempelvis installationsfiler som kopierats till flera olika platser, eller virtuella maskiner som inte längre används men som heller inte raderats. Att inte ta bort data enbart ”utifall att” leder till att vi snart har en mängd data som ingen riktigt vet vad det är, men som heller ingen vågar ta bort eftersom det kan vara något viktigt. Värdelös data är ett arv från en tid då lösningar för dataskydd och tillgänglighet var betydligt mindre sofistikerade, och återställande av data var besvärligt, tidskrävande och krångligt. Med dagens snabba lösningar kan du snabbt återställa vad du vill. Ta en säkerhetskopia av en miljö och rensa bort onödig data. Om det är någon som hör av sig och behöver datan så kan det återställas på bara några minuter.

3. Ha rutinerna på plats Att säkerställa att tjänster, applikationer och data är tillgängliga under semestern handlar inte bara om IT-lösningar, utan också om rutiner. Att ha en plan för hur man snabbast och enklast återställer om problem uppstår, är en förutsättning för att kunna undvika onödiga och dyra driftstopp. Om processer för återställning är på plats och väl kända av företagens anställda, bör det inte ta mer än 15 minuter att få igång allt igen. Tillgänglighet är lika viktigt på semestern som under andra delar av året, och nedtid är kostsamt oavsett när den inträffar. I en undersökning gjord på uppdrag av Veeam framkommer det att företag riskerar att förlora miljoner kronor vid nedtid, i form av minskade intäkter, försämrad produktivitet och data som försvinner på grund av lösningar som inte fungerar som det ska. Och kostnaden stiger i takt med timmarna som går utan att problemet blir löst. Om rutinerna inte är på plats inför semestern, riskerar du därför onödiga långa driftstopp och höga kostnader.

Är dina servrar klara för semester?

Post Comment