Salesbox CRM tillgängligt på Google Workspace Marketplace

För att göra det ännu lättare för Salesbox kunder som använder Google Workspace att koppla upp sig till Salesbox CRM har Salesbox precis lanserats på Google Workspace Marketplace.

Salesbox CRM tillgängligt på Google Workspace Marketplace
Koppla ihop Google Workspace med Salesbox CRM via Marketplace

Ett modernt CRM för småföretag handlar om mycket mer än att bara hantera sina affärer.

En av de viktigaste delarna med ett modernt CRM är att få en snabb och enkel överblick över all kommunikation som ägt rum mellan den egna organisationen och kunderna samt de prospekt som bearbetas.

Att få t ex alla möten redovisade, all skickad/emottagen e-post och alla samtal loggade automatiskt på sina kundkort ökar service-graden, skapar insikter, stärker relationer och ger förutsättningarna för en mer professionell kunddialog.

Med denna release på Marketplace kan Salesbox kunder sömlöst logga alla kundmejl, synkronisera sina Google kalendrar och skicka personliga massmejl via Google Workspace direkt från Salesbox CRM.