Salesforce är inte bara CRM

Vilket företag tänker du på om man nämner teknisk integration och systemutveckling?

Salesforce är inte bara CRM 1
Rolf Hall

Knappast Salesforce, men CRM-jätten har även dessa strängar på sin lyra. Salesforce har länge varit mest kända namnet inom molntjänster för CRM (kundvård). Och så ser det ut att förbli ett tag framöver. Men det finns alltid faror med en för ensidig inriktning, vilket är något man insett på Salesforce.

Bland övriga områden, som inte är lika framträdande som CRM, märks inte minst teknisk integration och systemutveckling. I båda fallen handlar det om hjärtefrågor för svenske Rolf Hall, som ansvarar för det som kallas ”preesale” för ett flertal europeiska länder, bland annat Sverige.

IT-kanalen fick en pratstund med Rolf Hall under Salesforces stora användarkonferens i Stockholm nyligen. Vi började med att reda ut företagets, till synes något röriga, strategi för utvecklingsverktyg.

̶  Det finns två spår. Det ena är vår plattform för low code-utveckling, för att bygga applikationer som körs i molnet. Det andra är Heroku, också för att bygga molnapplikationer.

Något som kanske bidragit till viss förvirring är att low code-plattformen omväxlande går under namnen Lightning och Force.com. Skillnaden mellan den och Heroku är att den senare mer är avsedd för traditionell systemutveckling, men även den för att bygga applikationer som körs i molnet. Båda plattformarna tillhandahåller både utveckling och drift av de färdiga applikationerna.

Heroku har stöd för ett flertal populära programmeringsspråk, till exempel Java, Python och JavaScript i form av Node.js. Salesforce förvärvade företaget bakom Heroku redan 2010.

Ska man se Salesforces utvecklings- och driftsplattformar som verktyg för att berika Salesforces kärnprodukt, CRM-tjänsten?

̶ Vi vill nå hela utvecklarcommunityn. Som jag ser det passar våra plattformar väldigt bra för utveckling av interna applikationer på företag och avdelningar, säger Rolf Hall.

Han framhåller kopplingen mellan low code-utveckling (Lightning, Force.com) och molnapplikationer, att det hänger ihop eftersom båda företeelserna premierar maximal hastighet för att få i gång och köra applikationer.

Men systemutveckling är inte något som Salesforce är så känt för, hur ser man på de här plattformarna internt på företaget?

̶ Systemutveckling är en stor sak för oss, även om det rent kommersiellt inte är en så stor del. Men det är en tuff marknad, med stark konkurrens.

I dagsläget kan man nog se low code-plattformen främst som ett argument för att skräddarsy lösningar kopplade till CRM-tjänsten. Men low code-utveckling blir allt mer populärt globalt, även om det inte tagit ordentlig fart i Sverige. Så det finns en chans att den generella användningen av low code-plattformen, utanför Salesforces CRM-tjänst, kan ta fart. Salesforce har hur som helst två intressanta utvecklingsplattformar i sortimentet.

Vad gäller teknisk integration förvärvade Salesforce företaget MuleSoft i maj förra året, för 6,5 miljarder dollar. Ambitionen är att fortsätta erbjuda en populär leverantörsneutral, och öppen, integrationsplattform. Men MuleSoft ger också bättre möjligheter för Salesforce att komma i kontakt med IT-personalen på företag. De personerna kanske inte bryr sig speciellt mycket om en molntjänst för CRM, men teknisk integration är något de svettas med dagligen.

̶ Integration är den aktivitet som försvårar IT och digitalisering mest. Det finns en enorm potential för integration, säger Rolf Hall.